+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Izvršba preživnine

Izvršba preživnine je poseben sodni postopek, ki ga sproži preživninski upravičenec zoper preživninskega zavezanca, v kolikor ta ne plačuje preživnine. Izvršba preživnine se lahko sproži le v kolikor upnik razpolaga s pravnomočno in izvršljivo sodno odločbo iz katere izhaja preživninska obveznost. Izvršba preživnine ima prednost pred drugimi vrstami izvršbe, saj je upniku dovoljeno, da rubi denarne prejemke do višini dveh tretjin, tako da mu ostane vsaj 50 % minimalne plače (pri drugih je meja 76 %). Izvršba preživnina ima še eno posebnost, in sicer sme upnik zahtevati njeno plačilo tudi za naprej za obdobje dveh let. Izvršba preživnine je tako možna tudi za še nezapadle obroke preživnine v vrstnem redu kot bodo zapadli v prihodnosti.

Predlog za izvršbo preživnine

Predlog za izvršbo preživnine je dokument s katerim upnik pred sodiščem zahteva rubež dolžnikovega premoženja z namenom poplačila njegove terjatve. Predlog za izvršbo preživnine se navadno vloži z namenom plačila preteklih in že zapadlih zneskov kot tudi za prihodnje periodične zneske za obdobje dveh let, ki še niso zapadli. Predlog za izvršbo preživnine ima smisel vložiti šele v tistih primerih, ko jo dolžnik sam prostovoljno ne plačuje. Predlog za izvršbo preživnine se vloži skupaj s pravnomočno sodno odločbo ter potrdilom CSD glede uskladitve preživnine.

Izterjava preživnine

Izterjava preživnine je možna za nazaj ( plačevanje preživnine za nazaj ) in za naprej. Izterjava prezivnine se lahko tudi izvede v večjem obsegu od ostalih izvršb, in sicer lahko izvršba preživnina poseže po denarnih prejemkih dolžnika, tako da mu ostane 50 % minimalne plače. Preživnina izvršba ima še eno posebnost, in sicer vsaj kar se tiče odnosa med otroci in starši ne more zastarati v času dokler obstaja roditeljska pravica. Izterjava preživnine zastaralni rok po prenehanju roditeljske pravice pa je odvisen od tega od kod izhaja terjatev. Glede na to, da takšna terjatev izhaja iz sodne odločbe, bo izterjava preživnine zastaralni rok 10 let od izdaje sodne odločbe.

Izvršba preživnine postopek

Izvršba preživnine postopek ima svoje specifike in se nekoliko razlikuje od drugih vrst izvršilnih postopkov. Izvršba preživnine postopek se lahko sproži le kadar upnik razpolaga s pravnomočno sodno odločbo. Vsakršna pritožba na izvršbo preživnine oz. ugovor na zadrži same izvršbe. Izvršba preživnine bo najuspešnejša takrat, kadar vam jo bo sestavil in vložil odvetnik. Vsekakor odsvetujemo primere, ko se upnik zateče k samopomoči in se uporablja izvršba preživnina obrazec. Razlog za to je, ker je verjetnost, da bo takšna amaterska vloga za izterjavo preživnine neuspešna, bistveno večja kot če bi vam jo pripravil odvetnik za družinsko pravo

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy