+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Najemna pogodba za poslovni prostor

Najemna pogodba za poslovni prostor je urejena v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Gre za poseben zakon, ki ureja najemne pogodbe za poslovne prostore, ne pa tudi za stanovanja. Velja pravilo, da se najemna pogodba za poslovni prostor vselej sklepa v pisni obliki, sicer ni veljavna. Zakon določa kakšne obveznosti imata najemodajalec in najemnik, vendar pa te v praksi dodatno ureja tudi sama najemna pogodba poslovnih prostorov. 

Tako ima najemodajalec že po zakonu dolžnost, da poslovni prostor izroči in tudi vzdržuje na takšen način, da je najemniku omogočena njegova uporaba. V nasprotnem primeru sme najemnik o tem opozoriti najemodajalca in če ne zaleže sam izvesti potrebna popravila (na stroške najemodajalca). Najemnik ima v takšnem primeru celo pravico da izvede odstop od najemne pogodbe poslovni prostor. Zakon daje poseben poudarek kako se izvede odpoved najemne pogodbe poslovni prostor. Tako npr. določa, da obstaja poseben odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od enega leta. Do odpovedi mora priti sodno, itd.

Najemna pogodba za garažo

Najemna pogodba za garažo se ne bo vedno obravnavala kot najemna pogodba za poslovni prostor. Zakon namreč določa, da se za poslovni prostor ne šteje garaža v lasti občanov, ki je namenjena za največ dve osebni vozili. V kolikor bi obstajal dvom o tem ali se najemna pogodba za garažo smatra kot najemna pogodba poslovni prostor, se lahko glede tega vprašanja zaprosi občinski upravni organ, ki je pristojen za stanovanjske zadeve. Kadar bo šlo za poslovni prostor, bo najemna pogodba za garažo imela ista pravila odpovedi ter druge pravice in obveznosti najemnika ter najemodajalca kot veljajo za poslovne prostore.

Xxxxxx

Odpoved najemne pogodbe poslovni prostor pride v poštev predvsem kadar je bila sklenjena pogodba za nedoločen čas. Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor za nedoločen čas se torej lahko vloži kadarkoli, vendar pa je potrebno spoštovati pogodbeno določeni odpovedni rok. Zakon pravi, da odpovedni rok najemna pogodba ne sme določati krajše od enega leta. Prav tako obstaja pravilo, da se odpoved najemne pogodbe poslovni prostor izvaja sodno, in sicer je potrebno vložiti tožbo pri sodišču na območju katerega se nahaja poslovni prostor.

Vsekakor se priporoča, da vam najemne pogodbe za poslovne prostore vselej sestavi in pregleda za to usposobljen odvetnik, saj je pri njihovem sklepanju potrebna dobršna mera previdnosti, tudi na področju odpovedi. Kadar je najemna pogodba za poslovni objekt že sklenjena bo odvetnik imel malo manevrskega prostora in ne bo mogel vselej pomagati pri izvedbi odpovedi. Prav iz tega razloga je treba ravnati preventivno in poskrbeti, da se najemna pogodba poslovnega prostora sklene v takšni obliki, ki stranki daje takšne pravice, ki so v njeno korist in ki so skladne z njenimi željami.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy