+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Odpoved najemne pogodbe

Odpoved najemne pogodbe je lahko dana tako s strani najemnika kot najemodajalca, pri obeh so lahko določeni drugačni pogoji. Odpoved najemne pogodbe se bo razlikovala glede na to, kaj določa vsakokratna pogodba, ali gre za odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor ali stanovanje ter ali gre za odpoved najemne pogodbe za določen čas ali nedoločen čas. Odpoved najemne pogodbe v primeru stanovanja ali poslovnega prostora se vselej izvaja sodno. To pomeni, da je za veljavno odpoved najemne pogodbe potrebno vložiti ustrezno tožbo pred pristojnim sodiščem. Odpoved najemne pogodbe se lahko poda bodisi brez kakršnegakoli razloga lahko pa gre za pogodbeno oz. zakonsko določene razloge. 

Odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov bo morala biti posebej obrazložena in dokazana. Pogostokrat se bo od pogodbene stranke zahtevalo, da pred samo odpovedjo nasprotni stranki da možnost, da odpravi razloge za odpoved. Za kakšen razlog odpovedi gre, bo odvisno tudi to kakšen je odpovedni rok najemne pogodbe. Prav iz razloga številnih zahtev pri morebitni odpovedi, si bosta stranki včasih prizadevali, da se sklene sporazumna odpoved najemne pogodbe.

Odpoved najemne pogodbe za določen čas

Odpoved najemne pogodbe za določen čas v primeru da gre za stanovanje, je lahko problematično. Tako najemnik kot najemodajalec lahko načeloma vselej odpovesta pogodbo pod pogojem, da spoštujeta odpovedni rok. Odpovedni rok najemne pogodbe v primeru stanovanja znaša min. 90 dni, poleg tega je potrebno vložiti ustrezno tožbo. V kolikor je odpoved najemne pogodbe za določen čas dana s strani najemnika se tu obveznosti končajo. V kolikor pa je odpoved najemne pogodbe za določen čas podal najemodajalec pa ima ta še dodatno zakonsko obveznost, da najemniku priskrbi drugo primerno stanovanje. Glede na to, da je to v praksi težko doseči, se bodo najemodajalci posluževali možnosti, da se najde razloge za odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov, saj te obveznosti v tem primeru ni.

Odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov

Odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov kadar je predmet najema stanovanje je možna le ob nastopu konkretnih pogodbeno ter zakonsko določenih primerih. Odpoved najemne pogodbe s strani najemnika ne bo problematična ob upoštevanju minimalnega 90 dnevnega zakonskega roka. Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca iz krivdnih razlogov pa bo npr. možna le če najemnik ne plačuje najemnine, ne vzdržuje stanovanja, krši pravila medsosedskega sožitja, itd. V vseh pogodbeno ali zakonsko določenih primerih pa mora najemodajalec najemniku dati možnost, da da sam najprej preneha s kršitvami in odpravi razloge za odpoved. Šele v kolikor najemnik tega ne bi storil, bi bila možna odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov.

Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor

Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor je brez utemeljenih razlogov možna le v primeru, da je bila sklenjena za nedoločen čas. Predčasna odpoved najemne pogodbe sklenjene za določen čas bo možna le v primeru, da so podani krivdni razlogi – kot so npr., da je bil poslovni prostor uporabljen v nasprotju z namenom, ni bila pravočasno plačana najemnina, itd. Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor se prav tako izvaja sodno z vložitvijo ustrezne tožbe.

Doseči prenehanje najemne pogodbe za poslovni prostor je lahko precej dolgotrajno in težavno opravilo, zaradi česar se priporoča, da se izvede sporazumna odpoved najemne pogodbe. V določenih primerih tako sploh ne bo relevantno kako napisati odpoved najemne pogodbe saj ta sploh ne bo možna, niti s pomočjo odvetnika. Prav iz tega razloga je pomembno, da že pri podpisovanju in sklepanju pogodbe sodeluje tudi vaš odvetnik za najemne pogodbe.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy