+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen se v grobem deli na redno odpoved in na izredno odpoved. Ta je lahko dana tako s strani delavca kot tudi s strani delodajalca. V kolikor je odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (v redni obliki) dana s strani delavca, posebnih težav in pravil ni, saj delavcu ni potrebno navajati razlogov za odpoved, paziti mora le na odpovedni rok, ki mu ga nalaga zakon oz. pogodba o zaposlitvi. Kadar je odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas dana s strani delodajalca (bodisi v redni ali izredni obliki) pa je pogojev in pravil veliko. Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca mora biti v pisni obliki in mora vsebovati obrazložen zakonski razlog. Glavni zakonski razlogi za redno odpoved s strani delodajalca so poslovni razlog, krivdni razlog ter razlog nesposobnosti delavca. Z veseljem se bomo z vami pogovorili o vaših vprašanjih s področja odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ter vam svetovali, po potrebi pa vas tudi zastopali ali za vas izvedli celoten postopek.

Preden se delavcu vroči odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, je treba delavca predhodno pisno opozoriti, prav tako mu je potrebno omogočiti zagovor v razumnem roku. V določenih primerih je potrebno pridobiti tudi mnenje sindikata. Delodajalec mora paziti na zakonske roke, saj se odpoved pogodbe o zaposliti za nedoločen čas nanaša na zakonske razloge, ki morajo biti “sveži” oz. od njihovega nastanka ne sme miniti preveč časa. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca je še nekoliko bolj zahtevna od običajne odpovedi, saj so roki za njeno uveljavljanje še krajši, prav tako je zakonskih razlogov manj ter so bolj strogi. Razlog za to je očiten, saj izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas predstavlja zelo velik poseg v pravice delavca. Zaradi takšne vrste odpovedi delavec ni upravičen do odpovednega roka, do prenehanja delovnega razmerja namreč pride takoj. Prav tako bo zaradi takšne odpovedi izgubil vse možnosti prejemanja nadomestila za brezposelnost na Zavodu za zaposlovanje.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca bo imela za delavca še eno posledico. Ta bo imel pravico do odpravnine, v kolikor bo šlo za odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti. Višina odpravnine v takšnih primerih je odvisna od višine povprečne plače delavca ter njegove delovne dobe pri delodajalcu. Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca je v določenih primerih omejena kadar je govora o določenih kategorijah delavcev. Takšne varovane kategorije delavcev so predstavniki delavcev, delavci pred upokojitvijo, nosečnice ter delavke, ki dojijo otroka do enega leta starosti ter tudi invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni. Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s strani delodajalca je lahko v določenih primerih precej tvegana, zaradi česar se velja pred njeno izvedbo posvetovati z odvetnikom za delovno pravo. Treba je namreč vedeti, da sme vsak delavec izpodbijati nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pred pristojnim delovnim sodiščem, in sicer ima takšno možnost v roku 30 dni od vročitve odpovedi.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi noseči delavki 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi noseči delavki  je torej strogo prepovedano. Le v kolikor je pridobljeno predhodno soglasje inšpektorja za delo in če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca, je odpoved pogodbe o zaposlitvi noseči delavki dovoljena.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

Tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu je omejena. Zakon določa, da je starejši delavec vsakdo, ki je dopolnil starost 58 let ali delavec, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe. Takšna odpoved pogodbe o zaposlitvi pred upokojitvijo je v primeru poslovnega razloga dovoljena le s pisnim soglasjem delavca. Takšno varstvo ne velja v kolikor so izpolnjeni nekateri zakonski pogoji kot so npr., če ima delavec zagotovljeno pravico do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga starejšemu delavcu je zakonsko omejena. To seveda ne velja za druge vrste odpovedi  kot npr. za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti starejšemu delavcu ali odpovedi iz krivdnega razloga. Starejši delavec ni imun na izredno odpoved.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu

Odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu ima tudi nekaj posebnosti, vendar se te nanašajo predvsem na primer, da do odpovedi pride zaradi poslovnih razlogov. Odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu je v glavnem urejena v Zakonu o delovnih razmerjih, en del pa je urejen v Zakonu o javnih uslužbencih.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi direktorju

Svoje posebnosti ima tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi direktorju. Direktorji lahko z delodajalcem drugače uredijo nekatere pravice in obveznosti kot to določa zakon, enako velja tudi za samo odpoved pogodbe o zaposlitvi direktorju. Direktorji imajo v svoji pogodbi pogostokrat določen mandat. Po njegovem izteku jim sme delodajalec, v kolikor ni predvideno, da bi imel zagotovljeno kakšno drugo delo po izteku mandata, delovno razmerje odpovedati iz razloga nesposobnosti. Kljub navedenemu, do tega navadno ne pride, saj imajo direktorji po izteku mandata zagotovljeno drugo vrsto dela pri istem delodajalcu. Odvisno je torej od same pogodbe o zaposlitvi kot tudi od samega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi direktorju. V kolikor gre npr. za krivdni razlog razlik ni.

 

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy