+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Pogodba o preužitku

Pogodba o preužitku oz. preužitkarska pogodba včasih pa tudi zgolj preužitek, je vrsta pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V razliko od nje, se pri pogodbi o preužitku prehod premoženja na upravičenca oz. prevzemnika zgodi ob sklenitvi in torej ni odložen do smrti zapustnika oz. preužitkarja. S tega vidika, je prevzemnik pri preužitku bolje varovan, saj dobi premoženje takoj. Tudi v tem primeru gre za vrsto odplačnega pravnega posla, kjer preužitkar oz. zapustnik v zameno prejme določene pravice: te so lahko npr. občasne denarne dajatve, nudenje določenih storitev, zagotovitev stanovanjskega prostora, oskrbovanje, itd.

Tudi preužitkar oz. zapustnik ima svojo varovalko v takšnem primeru, in sicer se njegove pravice vpišejo v zemljiško knjigo v obliki stvarnega bremena. To pomeni, da bo k pogodbeno dogovorjenim obveznostim zavezan vsak, ki ima lastninsko pravico na nepremičnini. Na ta način, bo preužitkar oz. zapustnik varovan tudi v primeru, da bi prevzemnik umrl pred njim ali pa v primeru, da bi prevzemnik nepremičnino prodal naprej. Takšno stvarno breme ostane celo v primeru, da bi bila nepremičnina prodana naprej v izvršilnem postopku.

 

Preužitkarska pogodba

Preužitkarska pogodba je v praksi eden bolj popularnih načinov prenosa premoženja zapustnika na potencialne dediče, sploh kadar se že vnaprej pričakuje, da bodo po smrti zapustnika med njimi konflikti. Na ta način lahko zapustnik zagotovi, da vsak dedič dobi točno to kar se z njim vnaprej dogovori in prepreči, da bi po njegovi smrti, tako kot je to pogostokrat v primeru oporok, prišlo do izpodbijanja oporok, uveljavljanja nujnega deleža, vračanja daril v zapuščino, itd.

Preužitek     

Preužitek oz. preužitkarska pogodba je tudi idealen način, s katero zapustnik doseže, da prejemniki preužitka kot tudi 3. osebe zanj skrbijo vse do njegove smrti. Njegova pravica je kot stvarno breme vpisana v zemljiški knjigi in zavezuje vsakokratnega lastnika zemljišča. Preužitek je strogo formalen pravni posel in mora biti kot tak pripravljen v obliki notarskega zapisa. V kolikor bi se želeli posvetovati ali je sklenitev pogodbe o preužitku za vas prava odločitev vas vabimo, da se oglasite v naši odvetniški pisarni, kjer vam jo bomo skladno z vašimi željami tudi sestavili.  

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy