+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Prodajna pogodba za nepremičnino: hiša, stanovanje

Prodajna pogodba za nepremičnino je po vsej verjetnosti ena od najbolj pogostih kompleksnih prodajnih pogodb. Prodajna pogodba za nepremičnino se skoraj vedno sklepa s pomočjo odvetnikov, pri čemer mora vsaka pogodbena stranka imeti svojega. Razlog ni le v sami pripravi pogodbe temveč tudi na predpripravi. Prodajna pogodba za nepremičnino s strani kupca bi se morala skleniti šele takrat, ko je odvetnik uspel pregledati vso ključno dokumentacijo in javne registre, ki se nanašajo na samo nepremičnino in ko je dal zeleno luč, da je sklenitev dovolj varna. Prodajna pogodba za nepremičnino s strani prodajalca, pa se bo prav tako vnaprej pripravila s strani prodajalca, pri čemer bo ta pripravljena tako, da bodo prodajalčeve pravice varovane v primeru različnih kršitev pogodbe s strani kupca.

Ko je prodajna pogodba za nepremičnino enkrat že sklenjena, in se stranka ni posvetovala pri svojem odvetniku, je v primeru nastopa težav z nepremičnino lahko že prepozno in pravna pomoč pogostokrat ni več mogoča oz. ni več učinkovita. Prodajna pogodba za nepremičnino se nanaša na različne vrste nepremičnin. Tako se npr. lahko sklene prodajna pogodba za hišo, prodajna pogodba za stanovanje, prodajna pogodba zemljišče kot tudi npr. prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče, ki ima svoje posebnosti.

Prodajna pogodba nepremičnine

Prodajna pogodba nepremičnine je zahtevna tudi z vidika formalne oblike, saj mora biti ta pripravljena tako, da omogoča vnos oz. spremembo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Eden izmed pogojev, da je takšen vpis možen je, da vsebuje prodajna pogodba zemljiškoknjižno dovolilo z overjenim podpisom prodajalca. Za pridobitev overitve podpisa prodajalca pa je predpogoj prijava in plačilo ustreznega davka. Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino s konkretnim kupcem, tudi ne bo uspešna v tistih primerih kadar ima npr. občina predkupno pravico, itd. Naloga odvetnika za nepremičnine je, da vse te stvari preveri in pridobi ustrezno dokumentacijo.

Prodajna pogodba za hišo

Prodajna pogodba za hišo je načeloma precej podobna tisti, ki velja za stanovanje ali zemljišče vendar se v praksi zapleta z različnimi oblikami stvarnih obremenitev, ki pogostokrat obstajajo na hišah. Navadno gre za hipoteke, različne oblike stvarnih služnosti, nujnih poti, itd. Zapleta pa se lahko tudi takrat, ko je prodajna pogodba za hišo že podpisana in prenos lastništva opravljen. Pogosto se zapleta pri medsosedskih mejah, saj včasih te niso urejene, lahko se zaplete tudi pri obstoju kakšnih pravic soseda, ki kupcu niso znane, ko t je npr. priposestvovanje služnosti pešpoti oz. uporabe zemljišča okrog hiše. Prav iz tega razloga, je pomembno, da se pridobi mnenje odvetnika za nepremičninsko pravo še preden se prodajna pogodba za nepremičnino sklene.

Prodajna pogodba za stanovanje

Prodajna pogodba za stanovanje bo v praksi največkrat lahko problematična z v vidika neurejene etažne lastnine, prav tako pa zaradi obstoja morebitnih hipotek. Veliko stanovanj v Sloveniji ni etažiranih ter je solastnina še vedno določena v idealnih solastniških deležih. To ima za posledico lahko to, da dejansko stanje lastništva ni enako formalnemu stanju, kot je razvidno iz javnih evidenc.

Prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče 

Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo oz. krajše prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče ter običajna prodajna pogodba za zemljišče se precej razlikujeta. Glavna razlika je v tem, da se prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče ne more skleniti s komerkoli, oziroma obstaja poseben postopek izbire najprimernejšega kupca. Razlogi za takšna pravila so v tem, da se zagotovi, da kmetijsko zemljišče pride v roke nekoga, ki ga bo tudi obdeloval in se v prihodnosti ne bo drobilo in delilo na manjše dele.

Prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče se bo lahko sklenila šele po tem, ko je bila s strani prodajalca objavljena javna ponudba za prodajo le tega, šele po tem, ko bodo spoštovana vsa predkupna upravičenja vseh zainteresiranih ter šele po tem, ko je uspešno izveden sam izbirni postopek najboljšega kupca oz. kupca z najmočnejšo predkupno pravico. V primeru, da bi se želeli posvetovati kakšen je postopek preden se pripravi prodajna pogodba za kmetijsko zemljišče ali bi zgolj želeli, da se vam sestavi ali preveri prodajna pogodba za zemljišče, ste vabljeni, da se oglasite na posvetu v naši odvetniški pisarni.    

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy