+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Absolutno zastaranje izvršbe

Absolutno zastaranje izvršbe načeloma ne obstaja, saj je zastaranje vedno vezano na samo terjatev. Splošni zastaralni rok za terjatve znaša 5 let odkar je terjatev zapadla. Posledično tudi absolutno zastaranje izvršbe nastopi po preteku petih let od zapadlosti terjatve. Vendar pa je potrebno opozoriti, da se absolutno zastaranje izvršbe lahko pretrga, torej začne teči znova, z aktivnostjo upnika. Za takšno aktivnost velja npr. sprožitev izvršilnega postopka. Zakon tudi določa, da v takšnem primeru zastaranje izvršbe ne teče tekom samega postopka, temveč začne teči znova, ko je izvršilni postopek končan.

Absolutno zastaranje izvršbe poznajo davčni predpisi, saj davčna zakonodaja v določenih primerih predvideva, da izterjava davčnega dolga zastara v 10 letih ne glede na to ali je prišlo do pretrganja zastaranja. Absolutno zastaranje izvršbe posredno poznamo tudi pri odškodninskih zahtevkih. Obstaja namreč pravilo, da se subjektivni rok za uveljavljanje škode pred sodiščem izteče v roku treh let od ugotovitve škode. Objektivni rok za uveljavljanje škode pa se izteče v roku petih let od nastanka škode. S tega vidika bi lahko trdili, da absolutno zastaranje izvršbe v primeru odškodninskih terjatev nastopi v roku petih let.

Zastaranje izvršbe

Zastaranje izvršbe bo torej nastopilo predvsem v tistih primerih, ko bo upnik prepozno uveljavljal svojo terjatev v izvršilnem postopku, dolžnik pa bo ugovarjal, da je terjatev zastarala s tem pa je potekel zastaralni rok za izvršbo. Zastaranje izvršbe ne teče dokler teče izvršilni postopek, lahko se pa to hitro spremeni v kolikor bo upnik nepazljiv in se bo postopek za izvršbo zaradi neaktivnosti upnika ustavil. Potrebno je še opozoriti, da terjatve, ki izvirajo iz sodne odločbe zastarajo šele po desetih letih kar pomeni, da bo tudi zastaranje izvršbe na podlagi izvršljive sodne odločbe nastopilo šele po desetih letih. V praksi to pomeni, da bo upnik moral za preprečitev zastaranje izvrsbe pred sodiščem vložiti predlog za izvršbo.

Zastaranje izvršbe pa lahko v določenih primerih, kadar gre za terjatve iz naslova dobave elektrike, plina, vodo, telekomunikacij, itd… za katere velja enoletni zastaralni rok nastopi tudi prej. Zastaralni rok za izvršbo bo v takšnem primeru prav tako eno leto. Treba pa je še opozoriti, da zakon določa primer, ko zastaranje izvršbe določen čas ne more nastopiti oz. ko zastaralni roki za izvršbe ne tečejo. Govorimo o zadržanju zastaranja. Takšen primer bodo npr. preživninske terjatve mladoletnih otrok do svojih staršev. Zastaranje izvršbe bo v takšnem primeru začelo teči šele, ko preneha roditeljska pravica. V kolikor bi se želeli posvetovati kdaj zastara izvršba ter ali je v vašem konkretnem primeru morda že nastopilo zastaranje izvršbe, ste vabljeni na posvet k našemu odvetniku za izvršbe.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy