+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Predčasna prekinitev najemne pogodbe

Predčasna prekinitev najemne pogodbe bo lahko prišla v poštev tako v primeru, da je bila sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas ali določen čas. Predčasna prekinitev najemne pogodbe se bo najlažje izvedla, kadar bo do nje prišlo sporazumno. V nasprotnem primeru pa je vsaj kar se tiče najema stanovanja ali poslovnega prostora potrebna vložitev tožbe. Žal pa vložitev tožbe ni vselej možna. Tako npr. ni mogoče, da bi  se s strani najemnika poslovnega prostora z njo dosegla predčasna prekinitev najemne pogodbe za določen čas, če najemnik za to nima utemeljenih razlogov.

Prekinitev najemne pogodbe

Prekinitev najemne pogodbe je lahko dosežena na različne načine. Najlažji bo, kadar bo sklenjena sporazumna prekinitev najemne pogodbe oz. sporazumna razveza najemne pogodbe. Prekinitev najemne pogodbe bo možna tudi v kolikor ena od strank zahteva odstop od najemne pogodbe. Najbolj pogost način prekinitev najemne pogodbe bo njena odpoved, kjer bo potrebna izrecna tožba zaradi odpovedi najemne pogodbe. Možno pa je tudi izpodbijanje najemne pogodbe v kolikor nastanejo dokazljivi razlogi in dvomi v veljavnost najemne pogodbe. Zanimivo je, da odpoved najemne pogodbe zaradi prodaje ni veljaven razlog za odpoved, saj velja, da novi lastnik prevzame nase tudi najemno razmerje.

Tožba zaradi odpovedi najemne pogodbe

Tožba zaradi odpovedi najemne pogodbe se vselej vlaga pred sodiščem, kjer se nahaja stanovanje ali poslovni prostor. V kolikor je bila tožba vložena zaradi krivdnih razlogov, je potrebno, da se pred tem vloži opomin pred odpovedjo najemne pogodbe. Tožba je potrebna tako v primeru, da se daje odpoved najemne pogodbe najemnika ali da gre za prekinitev najemne pogodbe s strani najemodajalca. Vendar je tudi pri vložitvi tožbe potrebno paziti na odpovedne roke.

Kadar je za najem poslovnega prostora sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas odpovedni rok ne sme biti krajši od enega leta. Kadar je za poslovni prostor sklenjena najemna pogodba za določen čas odpovedni rok zakonsko niti ni določen, saj pogodba preneha šele s pretekom časa za katerega je bila sklenjena.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy