+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Dedovanje denarja oz. denarnih sredstev na banki

Do dedovanja denarnih sredstev na bančnem računu zapustnika lahko pride šele po izdaji ustreznega pravnomočnega sklepa o dedovanju. O smrti zapustnika naj se banko obvesti čimprej, saj bo ta takoj ukinila vsa morebitna skrbništva, pooblastila in zastopstva na bančnem računu umrlega, s čimer se prepreči morebitne zlorabe premoženja zapustnika. To še posebej velja v primerih kadar je potencialnih dedičev več ali pa obstaja možnost, da je imel zapustnik skrbnike ali pooblaščence, ki so smeli z njegovim bančnim računom upravljati. Prav tako bo banka preklicala vse trajnike in direktne bremenitve s čimer se bo zagotovil lažji pregled nad obveznostmi zapustnika. Banka denarnih sredstev na računu ne bo izplačala potencialnemu dediču vse dokler ta ne bo razpolagal z ustreznim sklepom o dedovanju. Včasih tudi pravnomočen sklep o dedovanju ne bo zadostoval za izplačilo denarja na računu zapustnika, saj bo ta morda nepopoln ter ne bo omenjal, da je bil zapustnik imetnik bančnega računa. V takšnih primerih vas bo banka napotila, da pri sodišču pridobite dodaten ali dopolnilni sklep o dedovanju, ki bo vključeval tudi podatke o bančnem računu zapustnika. Pri dedovanju denarnih sredstev ter dedovanju na splošno je potrebno biti pozoren tudi na to, da hkrati s premoženjem in pravicami zapustnika dedujete tudi njegove dolgove. Za dolgove zapustnika dedič dolguje do vrednosti podedovanega premoženja. V kolikor že vnaprej veste, da so denarna sredstva na računu zapustnika v banki nizka, da ta nima drugega premoženja oz. ima dolgove, ki presegajo zapustnikovo premoženje, je vsekakor smiselno razmisliti o morebitni odpovedi dedovanju. Na ta način se izognete marsikateri nevšečnosti.

Dedovanje denarnih sredstev

Dedovanje denarnih sredstev na banki je možno le s pomočjo ustreznega pravnomočnega sklepa o dedovanju. Ob njegovi predložitvi, banka ukine bančni račun zapustnika, denarna sredstva pa prenakaže na bančni račun upravičenega dediča. Glede na to, da lahko od smrti zapustnika do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju preteče precej časa, tudi več mesecev ali celo let (v kolikor obstajajo sodni spori med dediči), se je smiselno čimprej pozanimati ali je zapustnik imel denar na banki oz. ali je imel odprte bančne račune ter o smrti čimprej obvestiti banko. Na ta način lahko do neke mere zavarujete višino denarnih sredstev na računu ter preprečite, da bi se ta nekontrolirano zmanjševala z raznimi trajniki ali celo neznanimi razpolaganji morebitnih pooblaščencev na bančnih računih. V kolikor zapustnik ni imel drugega premoženja kot denarna sredstva na bančnem računu ter v kolikor med dediči ni sporno kdo je upravičen dedovati je včasih smiselno sodišču predlagati, da le to izda sklep o dedovanju brez izvedbe zapuščinskega naroka. Na ta način lahko potencialni dedič prej pridobi pravnomočen sklep o dedovanju na podlagi katerega bo lahko prej pridobil zapustnikov denar na bančnem računu.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy