+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Osebni stečaj

Osebni stečaj je v prvi vrsti namenjen poplačilu upnikov iz premoženja insolventnega dolžnika. Osebni stečaj upnikom namreč zagotovi enakopravno obravnavo med seboj na način da noben izmed njih ni preferiran ter so vsi poplačani enakopravno. Izjema velja za stečaj izločitvena pravica, ločitvene pravice ter prednostne terjatve. Nadalje pa je osebni stečaj, vsaj kar se tiče dolžnika, v tem, da doseže odpust obveznosti ter ponovno znova zaživi po uspešno zaključenem postopku. Ločitvena pravica osebni stečaj, daje upniku pravico, da se poplača pred ostalimi upniki. Tipičen primer je terjatev hipotekarnega upnika, z njo se namreč najpogosteje pridobi ločitvena pravica osebni stečaj. 

Stečaj izločitvena pravica pa po drugi strani upniku daje pravico, da iz stečajne mase popolnoma izloči svojo pravico. Takšne pravice imajo navadno imetniki lastninskih pravic. Osebni stecaj je lahko precej zahteven postopek, ki odpira mnoga vprašanja in ima mnoge nepredvidljive posledice. Prav tako je povezan s številnimi drugimi pravnimi področji kot npr. izvršba in osebni stečaj, osebni stečaj preživnina ali osebni stečaj in plača. Prav iz tega razloga je priporočljivo, da se za nasvete obrnete na odvetniško pisarno, kjer vam bo svetoval odvetnik za osebni stečaj.

Osebni stečaj izkušnje

Osebni stečaj izkušnje se bodo predvsem razlikovale glede na to ali ste dolžnik ali upnik. Upniki v večini primerov ne dosežejo poplačila, kljub uspešno končanemu postopku, zaradi česar njihove izkušnje navadno niso najbolj pozitivne. Osebni stečaj izkušnje bodo po drugi strani povsem drugačne pri dolžnikih, saj v kolikor ti dosežejo odpust obveznosti, ponovno zaživijo brez dolgov. Vendar se tudi pri dolžnikih osebni stečaj izkušnje precej razlikujejo, saj so nekateri dolžniki precej lahkomiselni in se prehitro spustijo v tovrstne postopke.

Glavni problem nastopi, kadar dolžnik ni seznanjen s tem, da bo imel stečajni upravitelj možnost izpodbijati njegova pretekla pravna dejanja, s katerimi je oškodoval stečajno maso. Prav tako nekateri dolžniki ne pričakujejo, da se bo stečajni upravitelj “spravil” tudi na njihovo premoženje, ki ni morebiti ni vpisano v javnih evidencah kot je npr. skupno premoženje partnerjev. Osebni stečaj izkušnje bodo vsaj pri dolžnikih odvisne predvsem od tega kako dobro se je dolžnik informiral in tudi imel možnost priprave pred samo uvedbo postopka.

Vloga za osebni stečaj

Vloga za osebni stečaj se vloži pri pristojnem sodišču. Kakšne sestavine mora vsebovati vloga za osebni stečaj je odvisno predvsem od tega, kdo jo je vložil. Kadar jo vloži dolžnik sam, se insolventnost domneva in je zato postopek dokazovanja olajšan ter sodišče osebni stečaj sproži hitreje. Da se vloga za osebni stečaj s strani sodišča sprejme je potrebno plačati tudi ustrezen predujem ter sodno takso. Vendar kadar gre za osebni stečaj fizične osebe, ki jo je sprožil sam dolžnik, je vloga za osebni stečaj oproščena navedenih plačil. Osebni stecaj bo torej za tiste, ki ga predlagajo zase, praktično brez stroškov.

Osebni stečaj fizične osebe

Osebni stečaj fizične osebe lahko predlaga bodisi prezadolženi dolžnik sam ali njegovi upniki, ki verjetno izkažejo svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve že več kot dva meseca. Postopek se vodi zoper zoper fizično osebo ali zoper podjetnika. V slednjem primeru govorimo, da gre za osebni stečaj samostojnega podjetnika. Za osebni stečaj s.p. se tako uporabljajo enaka pravila kot pri drugih osebnih stečajih, npr. osebni stečaj fizične osebe ali osebni stečaj upokojenca. V kolikor imate vprašanja s področja stečajnega prava kot npr. kaj pomeni osebni stečaj, kdo lahko gre v osebni stečaj, kakšni so pogoji za osebni stečaj, kako poteka osebni stečaj, vam vsekakor predlagamo, da se oglasite v naši pisarni, kjer vam bomo odgovorili na vaša vprašanja ter vam svetovali kako postopati v vašem konkretnem primeru.

Pogoji za osebni stečaj

Pogoji za osebni stečaj nastopijo v kolikor je podana insolventnost dolžnika. Pogoji za osebni stečaj nastopijo, če dolžnik v daljšem obdobju ne more poravnati svojih obveznosti, ki so zapadle v določenem obdobju (trajnejša nelikvidnost), kot tudi če postane dolgoročno plačilno nesposoben. Zakon postavlja domnevo, da je dolžnik – podjetnik trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja s poplačilom svojih obveznosti v skupnem znesku nad 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem letnem poročilu.

Prav tako pogoji za osebni stečaj nastopijo, če  dolžnik za več kot dva meseca zamuja s poplačilom svojih obveznosti v znesku, ki presega trikratnik njegove plače oz. prejemkov, ki jih redno prejema v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih prejemkov ter za več kot 2 meseca zamuja s plačilom obveznosti, ki presega 1.000,00 EUR. V kolikor bi se želeli podrobneje posvetovati o tem kakšni so pogoji za osebni stečaj fizične osebe ali imate zgolj splošna vprašanja, ki se nanašajo na osebni stecaj, ste vabljeni, da se oglasite v naši odvetniški pisarni.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy