+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca se v grobem deli na dva dela. Odpoved delovnega razmerja lahko delavec poda bodisi v redni obliki bodisi v izredni obliki. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je najbolj preprosta niti je delavec ne rabi obrazložiti. Zakon le določa, da mora biti pisna. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca bo bistveno bolj zahtevna v primerih, ko bo ta želel podati izredno odpoved. Izredna odpoved delovnega razmerja ne pozna odpovedni rok, saj ta nastopi takoj. Zakon jo predvideva le v izjemnih primerih, kadar delodajalec hudo krši svoje delovnopravne obveznosti.

Primeri, ko je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca dopustna so npr. nezagotavljanje dela za več kot dva meseca brez izplačila ustreznega nadomestila plače, neizplačevanje plače dvakrat zaporedoma, nezagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanje mobinga nad delavcem, itd. Pogoj, da je izredna odpoved delovnega razmerja s strani delavca dopustna ni le obstoj enega od zakonskih pogojev temveč tudi pravilna postopkovna izvedba odpovedi. Izredna odpoved je dovoljena šele po tem, ko je delavec o kršitvah obvestil delodajalca, mu dal možnost odpraviti kršitve ter o njih obvestil tudi Inšpektorat za delo.

Odpoved delovnega razmerja

Glede na to, da gre pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca za prostovoljno ravnanje, ta seveda ne bo upravičen do odpravnine ali do nadomestila za brezposelnost. Drugače je seveda, če bo odpoved delovnega razmerja vlagal zaradi nastopa izrednih razlogov. V tem primeru ima celo pravico do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je preprosta kadar je podana v redni obliki, kljub temu pa je smiselno, da se pred njeno vložitvijo posvetujete z odvetnikom za delovno pravo. To še toliko bolj velja za izredno odpoved delovnega razmerja, kjer je sodelovanje odvetnika zaradi zahtevnosti in tveganja praktično nujno.

Pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Zakon določa, da se uporablja pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi. To velja tako za primer ko je odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca kot kadar je s strani delodajalca. Z drugimi besedami ustna odpoved pogodbe o zaposlitvi v zakonu ni predvidena, zaradi česar se postavlja vprašanje kako bi to vplivalo na delovno razmerje v praksi. V kolikor bi delodajalec takšno ustno odpoved delovnega razmerja sprejel ter delavca nato odjavil iz zavarovanj v praksi ne bi smelo biti težav. Te bi nastopile šele v primeru, da bi si delavec naknadno premislil ter začel zatrjevati, da odpovedi nikoli ni podal. Pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi vsekakor ima smisel, če ne zaradi zakonske zahteve pa predvsem zaradi praktičnih razlogov.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy