+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Najemna pogodba za poslovni prostor ter njena odpoved

Najemna pogodba za poslovni prostor je bila doslej urejena v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Gre za poseben zakon, ki ureja najemne pogodbe za poslovne prostore, ne pa tudi za stanovanja. Omenjeni zakon je v letu 2021 prenehal veljati in se uporablja le še za najemne pogodbe za poslovni prostor, ki so bile sklenjene do 19.6.2021. Tako se za najemne pogodbe za poslovne prostore od omenjenega datuma naprej uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika ter same pogodbe.

Najemodajalec ima že po zakonu dolžnost, da poslovni prostor izroči in tudi vzdržuje na takšen način, da je najemniku omogočena njegova uporaba. V nasprotnem primeru sme najemnik o tem opozoriti najemodajalca in če ne zaleže sam izvesti potrebna popravila (na stroške najemodajalca). Najemnik ima v takšnem primeru celo pravico da izvede odstop od najemne pogodbe poslovni prostor. Stari zakon je dal poseben poudarek na izvedbo odpovedi najemne pogodbe poslovni prostor. Tako npr. določa, da obstaja poseben odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od enega leta. Do odpovedi mora priti sodno, itd. Za nove najemne pogodbe za poslovne prostore te določbe ne veljajo več.

Najemna pogodba za garažo

Najemna pogodba za garažo se ne bo vedno obravnavala kot najemna pogodba za poslovni prostor. Zakon namreč določa, da se za poslovni prostor ne šteje garaža v lasti občanov, ki je namenjena za največ dve osebni vozili. V kolikor bi obstajal dvom o tem ali se najemna pogodba za garažo smatra kot najemna pogodba poslovni prostor, se lahko glede tega vprašanja zaprosi občinski upravni organ, ki je pristojen za stanovanjske zadeve. Kadar bo šlo za poslovni prostor, bo najemna pogodba za garažo imela ista pravila odpovedi ter druge pravice in obveznosti najemnika ter najemodajalca kot veljajo za poslovne prostore.

Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor

Za najemne pogodbe za poslovni prostor sklenjene po starem zakonu, je odpoved do današnjega dne nekoliko zapletena. Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor za nedoločen čas se lahko vloži kadarkoli, vendar pa je potrebno spoštovati pogodbeno določeni odpovedni rok. Stari zakon pravi, da odpovedni rok za najemno pogodbo ne sme biti krajši od enega leta. Prav tako obstaja pravilo, da se odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor izvaja sodno, in sicer je potrebno vložiti tožbo pri sodišču na območju katerega se nahaja poslovni prostor. Od prenehanja veljavnosti starega zakona teh obveznosti ni več oz. veljajo le za tiste, ki so bile sklenjene do 19.6.2021.

Vsekakor se priporoča, da vam najemne pogodbe za poslovne prostore vselej sestavi in pregleda za to usposobljen odvetnik, saj je pri njihovem sklepanju potrebna dobršna mera previdnosti, tudi na področju odpovedi. Kadar je najemna pogodba za poslovni objekt že sklenjena bo odvetnik imel malo manevrskega prostora in ne bo mogel vselej pomagati pri izvedbi odpovedi. Prav iz tega razloga je treba ravnati preventivno in poskrbeti, da se najemna pogodba poslovnega prostora sklene v takšni obliki, ki stranki daje takšne pravice, ki so v njeno korist in ki so skladne z njenimi željami.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy