+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Konec osebnega stečaja

Konec osebnega stečaja formalno nastopi takrat, ko je izdan sklep o končanju postopka osebnega stečaja. Vendar pa je potrebno opozoriti, da konec osebnega stečaja ne pomeni nujno tudi končanje za dolžnika, temveč to velja predvsem za upnike. Potrebno je vedeti, da postopek osebnega stečaja prvenstveno poteka zaradi zaščite interesov upnikov. S tem, ko je izdan sklep o končanju postopka osebnega stečaja, se predvsem pridobi nov izvršilni naslov za izterjavo neplačanih terjatev upnikov. 

Kljub temu, da gre formalno za končanje osebnega stečaja, je dolžnik po izdaji sklepa še naprej dolžan odplačati vse svoje dolgove. Drugačen je seveda primer, v kolikor je stečajni dolžnik postopek osebnega stečaja izkoristil tudi za vložitev odpusta obveznosti ter pri tem tudi uspel. Šele v takšnem primeru dejansko nastopi konec osebnega stečaja tudi za dolžnika.

Zaključek osebnega stečaja

Zaključek osebnega stečaja bo za dolžnika dejansko nastopil šele po izdaji sklepa o odpustu obveznosti. Vendar je tudi v tem primeru potrebno opozoriti, da dolžnik kljub odpustu obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, ki ga je prejel do pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti. Takšen zaključek osebnega stečaja dolžniku omogoča, da začne na novo, vendar dejansko iz ničle, saj se za poplačilo upnikov uporabi vse njegovo preteklo premoženje. Vendar je potrebno opozoriti, da se zaključek osebnega stečaja v smislu odpusta obveznosti ne nanaša na nekatere terjatve kot so preživnina za otroke, globa za prekrške, premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem, dolgovi iz namensko povzročene škode ali škode povzročene iz hude malomarnosti itd.

Postopek osebnega stečaja

Da je dolžnik kljub odpustu obveznosti dolžan v stečajno maso vrniti vse svoje premoženje, ki ga je prejel do pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti je dokaj logična. Postopek osebnega stečaja je namreč prvenstveno namenjen temu, da se izvede pravočasno in enakomerno poplačilo vseh upnikov. Seveda obstajajo tudi primeri, ko celoten postopek osebnega stečaja ne bo imel večjih negativnih posledic za dolžnika. Gre za primere, kadar dolžnik sploh nima nobenega premoženja. V takšnih primerih je osebni stečaj končan brez razdelitve upnikom. Osebni stečaj poplačilo upnikov lahko torej nastopi le v kolikor bo dolžnik razpolagal z določenim premoženjem, kar pa je v praksi dokaj pogosto.   

Postopek osebnega stečaja, ki je zaključen z odpustom obveznosti ima lahko za dolžnika tudi nadaljnje praktične negativne posledice. Ta lahko pričakuje težave pri najemanju kreditov, saj imajo banke vpogled v evidenco zoper koga se je vodil postopek osebnega stečaja oz. komu je bila odpuščena obveznost. Osebni stečaj in kredit sta torej precej povezana, saj ga bivšemu stečajnemu dolžniku banka ne bo odobrila. Isti problem je tudi ko gre za osebni stečaj in kredit. Nekatere banke bodo omejevale celo odprtje osebnega bančnega računa pri njih. 

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy