+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Prodajna pogodba

Prodajna pogodba je pogodba kjer se prodajalec zaveže, da bo kupcu izročil stvar tako da bo postal njen lastnik, kupec pa se zaveže, da mu bo plačal kupnino. Prodajna pogodba je torej vedno odplačna. Kdaj nastane prodajna pogodba je pomembno vprašanje. Ta nastane, ko se prodajalec in kupec dogovorita o vseh bistvenih sestavinah pogodbe, dogovor sam pa je lahko tudi v ustni obliki. Prodajna pogodba je verjetno najpogostejša vrsta pogodbe, posamezniki pa jih sklepajo na dnevni ravni. Prodajna pogodba pa je lahko v določenih primerih tudi zelo kompleksna, takšna je npr. prodajna pogodba za nepremičnine.

Tovrstna prodajna pogodba od kupca in od prodajalca zahteva ogromno formalnosti, zaradi česar se priporoča, da pri njej pomaga odvetnik. Pri tem ne gre le za varovalke, ki jih je potrebno vgraditi v samo pogodbo, da je tveganje za stranko čim manjše, temveč tudi za pomoč pri mnogih formalnostih, brez katerih je lahko takšna pogodba tudi neveljavna. Tipičen primer je overitev prodajne pogodbe oz. overitev podpisa prodajalca, ki nastopi šele po tem, ko so plačani vsi davki. Prodajna pogodba v zvezi z nepremičninami ali katerakoli druga prodajna pogodba je vsekakor nekaj s čimer imamo v naši odvetniški pisarni mnogo izkušenj, zatorej v primeru vprašanj vabljeni k nam.

Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba ima isti pomen kot prodajna pogodba. Kupoprodajna pogodba je podrobno urejena v Obligacijskem zakoniku ter tudi v drugih zakonih, če je govora o prodajna pogodba za nepremičnine. Pravice in obveznosti kupca in prodajalca so že vnaprej urejene v zakonskih aktih v kolikor med njima ni dogovorjeno kaj drugega v kupoprodajni pogodbi. Kupoprodajna pogodba, ki se nanaša na potrošnika in prodajalca je glede pravic potrošnika posebej urejena še v Zakonu o varstvu potrošnikov. Ta npr. vsebuje posebne pravice kupca kjer se lahko kupoprodajna pogodba, ki je sklenjena preko internetne prodajalne v določenem roku brez razloga razveže s strani kupca. Prav tako omenjeni zakon dodatno ureja pravice uveljavljanja garancije kupca po tem, ko je kupoprodajna pogodba že sklenjena in se stvar npr. pokvari.

Prodajna pogodba za premičnine

Prodajna pogodba se v večini primerov nanaša na premičnine. Prodajna pogodba za premičnine se pogostokrat sklepa tudi večkrat na dan, npr. ko gremo na tržnico po zelenjavo ali v trgovino po prehranske ter gospodinjske izdelke. Prodajna pogodba za premičnine se v takšnih primerih sklepa v ustni obliki pri čemer pride do takojšnjega prenosa lastninske pravice na kupljeni stvari in prenosa kupnine. Prodajna pogodba za premičnine je lahko seveda tudi bolj kompleksna in za posameznika tudi bolj tvegana. To velja za primere, kadar je premičnina večje vrednosti. Na tem mestu gre lahko za nakup motornega vozila, nakup letala, nakup drage slike, itd. Ker gre v takšnih primerih tudi za večja tveganja na strani kupca, se priporoča, da se v takšnih primerih pritegne odvetnika, ki ne bo le sestavil pogodbe temveč jo bo predvsem pregledal in poskrbel, da so strankine pravice varovane. Prodajna pogodba za premičnine mora imeti ustrezne klavzule, ki jasno določajo kakšne so pravice stranke v primeru napak na stvari, kako je z garancijo, kdaj pride do prenosa lastninske pravice ter kakšne so posledice v primeru zamude plačila kupnine, itd.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy