+386 51 369 588 info@snoj.si
   Select Page

   Bleiweisova cesta 30

   1000 Ljubljana

   }

   Pon - pet 9.00 - 16.00

   Sobota, nedelja zaprto

   info@snoj.si

   T: +386 51 369 588

   Služnostna pravica odškodnina

   Odškodnina za služnost v javno korist je predvidena v tistih primerih, kadar vam je bila lastninska pravica na nepremičnini omejena zaradi postavitve omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture (npr. komunalni, energetski objekti). V takšnih primerih ste sicer še naprej lastniki svoje nepremičnine, vendar pa ste omejeni pri njeni rabi. Služnostna pravica odškodnina ne nastane avtomatično. Kot prvo mora biti podan javni interes (občine, države, izvajalca javne službe), služnost mora biti nujno potrebna za doseganje javne koristi prav tako pa mora biti podano sorazmerje med javno koristjo in samim posegom v lastninsko pravico. Služnostna pravica odškodnina se lahko zelo razlikuje od primera do primera.

   Višina odškodnine za služnost

   Višina odškodnine za služnost je v prvi vrsti odvisna od dogovora med vami ter služnostnim upravičencem (občino, državo). Ta vam mora po zakonu ponuditi sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti v kateri se dogovorite tudi o višini odškodnine za služnost. V kolikor do sklenitve pogodbe ne pride, ker  vam pogoji dogovora niso ustrezni, ima služnostni upravičenec pravico, da v ločenem upravnem postopku zahteva ustanovitev služnosti. V takšnem primeru se služnost ustanovi z odločbo upravnega organa, odločba pa vsebuje tudi odškodnino za služnostno pot. oz. služnost. Višino odškodnine za služnost v javno korist v takšnih postopkih določi sodišče na podlagi mnenja sodnega cenilca nepremičninske stroke. Služnostna pravica odškodnina ter njena višina je odvisna od vrednosti zemljišča in obsega obremenjenosti zemljišča s služnostjo.

   Odškodnina za služnost v javno korist

   Odškodnina za služnost v javno korist se tako izplačuje v enkratnem znesku ali v večih obročnih / periodičnih zneskih. Od odškodnine za služnost v javno korist je potrebno ločiti odškodnino za služnostno pot oz. nujno pot. Nujna pot odškodnina nima veze z javno koristjo ter do nje prihaja v medsosedskih odnosih. Kadar lastnik zemljišča nima dostopa do javne ceste oz javnega omrežja. V takšnih primerih lahko v sodnem postopku zahteva določitev nujne poti, ki mu bo omogočala takšno povezavo. V zameno za takšen dostop pa je dolžan drugemu lastniku izplačati odškodnino. Smisel odškodnine v vseh zgoraj naštetih primerih je, da se lastniku zemljišča, ki ga služnost v javno korist oz. ali služnostna pot ali celu nujna pot omejuje pri izvrševanju lastninske pravice, povrne škodo, ki mu je nastala zaradi zmanjšanja vrednosti njegove nepremičnine. V večini primerov se da vse zgoraj navedene primere rešiti sporazumno s sklenitvijo ustreznega dogovora, kadar pa to ni možno, so za takšne primere predvideni upravni in sodni postopki kjer se nato ugotavlja tudi odškodnina za služnost v javno korist oz. zgolj odškodnina za nujno pot.

   V kolikor bi se želeli posvetovati o vaši problematiki glede služnostne pravice odškodnine ter glede odškodnine za služnostno pot oz. nujno pot ste vabljeni, da se oglasite pri nas v odvetniški pisarni kjer vam bodo svetovali izkušeni odvetniki. Služnostna pravica odškodnina je torej nekaj kar vam vsekakor pripada, vendar pa je k uveljavljanju le te potrebno pristopiti premišljeno in s pomojo odvetnika. Le v takšnih primerih si boste namreč zagotovili, da bo služnostna pravica odškodnina prejeta brez zapletov in v ustrezni višini.

   Kontaktirajte nas

   Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

   Obiščite nas

   Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

   Pokličite

   +386 51 369 588

   Pišite nam

   info@snoj.si

   © Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy