+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Višina odškodnine za poškodbo pri delu

Višina odškodnine za poškodbo pri delu se lahko zelo razlikuje od primera do primera. Poškodbe pri delu odškodnine so najbolj pogoste pri fizičnih delih kjer se delavec veliko giba in pri delu premaguje različne fizične ovire, posledično pa obstaja velika verjetnost poškodbe na delovnem mestu. Takšni poklici so npr. poklic zidarja, gozdarja, delavca v tovarni, itd. Naloga delodajalca je, da delovni proces organizira na takšen način, da do poškodbe pri delu odškodnina ne more priti ali pa takšno možnost vsaj čimbolj omeji.

Poškodba pri delu oz. delovna nesreča ima lahko za zaposlenega hude posledice, v najhujšem primeru celo izguba delovnih zmožnosti. Prav iz tega razloga so delodajalci kjer se pričakuje, da do tovrstnih poškodb lahko pride dobro zavarovani. Delavec ima v takšnih primerih možnost, da svoj odškodninski zahtevek naperi tako zoper delodajalca kot zoper zavarovalnico. Naloga delodajalca je, da vnaprej predvidi možnosti tovrstnih poškodb pri delu oz. delovnih nesreč ter jih s sprejetjem ustreznih internih aktov in ukrepov zmanjša na najmanjšo možno raven. V kolikor do poškodbe pri delu oz. delovne nesreče pride zaradi nespoštovanja takšnih ukrepov, delodajalec niti zavarovalnica za takšno škodo ne bosta odgovarjala.

Odškodnina za poškodbo na delovnem mestu

Po naših izkušnjah je pri odškodnini za poškodbo na delovnem mestu pogostokrat potrebno precej veliko dokazovanja, da so bila delovna sredstva s katerimi je delal delavec neustrezna oz. je delovni proces potekal na način, da je iz njega izhajala povečana nevarnost tveganja za poškodbe. Za dokazovanje višine odškodnine za poškodbo pri delu je tako pogostokrat potrebno pridobiti tudi ustrezno mnenje sodnega izvedenca, ki lahko potrdi ali je delodajalec na kakršenkoli način kršil svoje delovnopravne obveznosti. Ne glede na to, da se delodajalcu krivda lahko dokaže, pa praksa kaže, da na višino odškodnine za poškodbo pri delu močno vpliva tudi prispevek delavca za povzročeno škodo. Sodni postopek pogostokrat pokaže, da je do poškodbe na delu odškodnina prišlo tudi zaradi ravnanja delavca, ki bi se ji lahko deloma ali v celoti izognil v kolikor bi bil bolj previden. V takšnih primerih se odškodnina za poškodbo na delovnem mestu za katero je sicer kriv delodajalec, močno zmanjša zaradi delavčeve soodgovornosti.

Odškodnina za poškodbo na delu

Višina odškodnine za poškodbo na delu je lahko tudi zelo visoka, saj niso redki primeri, ko se delavec pri delu tako poškoduje, da zaradi tega postane trajni invalid. Delodajalec kot tudi zavarovalnica pri kateri ima zavarovano odgovornost se v takšnih primerih pogostokrat poskušajo braniti do konca in ne želijo priznati krivde za povzročeno škodo, zaradi česar je potrebno, da delavec odškodnine za poškodbo pri delu uveljavlja na sodišču in to v dolgem sodnem postopku. Praksa tudi kaže, da delavci v bolj delovno in škodno intenzivnih poklicih niso vedno najbolj seznanjeni s svojimi pravicami oz. se prehitro dajo prepričati, da so sami krivi za nastanek poškodbe. Prav iz tega razloga je zelo pomembno, da se v primeru vsake poškodbe pri delu odškodnina pogovorite z odvetnikom za odškodnino, ki bo po pregledu dokumentacije in pogovora z vami dokaj hitro ocenil  ali bi bili z odškodnino za poškodbo pri delu lahko uspešni tudi pred sodiščem.

V naši odvetniški pisarni smo imeli primer zidarja, ki je v obdobju osmih let dela pri istem delodajalcu utrpel številne periodične zlome kosti ter drugih hudih poškodb na delovnem mestu. Za posvet pri odvetniku za odškodnino se je odločil šele pri svoji osmi poškodbi pa še to bolj po naključju. Po pogovoru z odvetnikom mu je bilo pojasnjeno, da bi za poškodbe, ki še niso zastarale lahko zahteval odškodnino za poškodbo na delovnem mestu. Odločil se je poslušati nasvet odvetnika. Posledično je bila vložena odškodnina za poškodbo pri delu, zidar pa je po enem letu sodnega postopka dobil sodbo po kateri mu je bil delodajalec dolžan povrniti odškodnine za poškodbe pri delu za pet ločenih škodnih dogodkov. Na višino odškodnine za poškodbo pri delu torej ne vpliva le vrsta poškodbe ter obseg škodnih posledic za oškodovanca temveč tudi dejstvo ali in kdaj bo odškodninski zahtevek uveljavljal.

Prepozno uveljavljanje odškodnine za poškodbo na delovnem mestu ne more biti uspešno zaradi zastaralnih rokov, kar seveda zelo vpliva na samo višino odškodnine za poškodbo pri delu. V kolikor bi se želeli posvetovati do kakšne višine odškodnine za poškodbo pri delu bi lahko bili upravičeni vas vabimo, da se oglasite v naši odvetniški pisarni kjer vam bomo ustrezno svetovali prav tako pa vas bomo zastopali v morebitnem izvensodnem postopku ali postopku pred sodiščem. Višina odškodnine za poškodbo pri delu je torej nekaj na kar imate nedvomno velik vpliv tudi sami.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy