+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Stečaj

Stečaj je postopek, ki se izvaja tako zoper pravno osebo, potrošnika ali podjetnika ali pa zoper zapuščino. Vsi omenjeni stečajni postopki v osnovi izhajajo iz pravil, ki veljajo za stečaj podjetja, vendar ima vsak svoje posebnosti. Glavni namen, ki ga ima stečaj je, da se varujejo interesi upnikov. Stečaj jim omogoči, da dosežejo plačilo svojih terjatev istočasno in v enakem deležu s preostalimi upniki. Stečaj poskrbi, da se unovči vse premoženje dolžnika in se iz denarnega dobroimetja poplačajo vsi upniki ter stroški postopka. 

Stečaj bo imel nekoliko manj smisla v tistih primerih, kadar je stečajni dolžnik popolnoma brez premoženja. Vendar je potrebno poudariti, da prav stečaj včasih omogoči in pomaga, da se premoženje dolžnika najde. To je možno tudi s pomočjo posebnega pravnega instituta po imenu izpodbijanje dolžnikovih preteklih pravnih dejanj. Navedeno je možno tudi izven stečaja, vendar je prav stečaj tisti, ki bistveno podaljša roke v katerih je to možno storiti. Stečaj ima za upnike lahko smisel tudi v primerih, ko se zdi, da je podjetje povsem brez premoženja.

Stečaj podjetja

Stečaj podjetja se lahko začne na predlog samega dolžnika oz. osebno odgovornega družbenika, na predlog upnika ter na predlog javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS. Stečaj podjetja se začne z vložitvijo predloga za stečaj podjetja na Okrožnem sodišču, na območju katerega ima podjetje svoj sedež. Vloga za stečaj podjetja navadno od vlagatelja zahteva tudi plačilo ustreznega predujma ter sodne takse. V kolikor je bil predlog za stečaj vložen s strani dolžnika je teh obveznosti oproščen.

Drugače je v primeru kadar je predlog za stečaj s strani upnika. Po vložitvi predloga za stečaj in začetku postopka sodišče upnike pozove naj prijavijo svoje terjatve in ločitvene ter izločitvene pravice. Prijava terjatve mora vsebovati tudi ustrezna dokazila. Stečajni upravitelj se mora nato izreči o teh terjatvah ali jih prereka ali priznava. Stečaj podjetja d.o.o. se nato nadaljuje z unovčitvijo stečajne mase. Ko je ta unovčena, se v okviru razdelitve poplača upnike ter stroške postopka, na koncu pa izda sklep o končanju stečajnega postopka. 

Stečaj prednostne terjatve

Stečaj prednostne terjatve se razlikuje od ostalih navadnih terjatev v tem, da se poplačajo prednostno. Šele po njihovem poplačilu, se bo preostanek stečajne mase razdelil med upnike z navadnimi terjatvami. Najbolj pogosti primeri stečaj prednostne terjatve so plače delavcev za zadnjih šest mesecev pred nastankom insolventnosti, odškodnine za poškodbe pri delu, neizplačane odpravnine ter nekatere druge terjatve iz delovnega razmerja med stečajnim dolžnikom in njegovimi zaposlenimi.

Odgovornost direktorja v primeru stečaja

Direktor že po splošnih pravilih  odgovarja za škodo, ki je povzročena družbi zaradi njegovega neskrbnega ravnanja. Poleg splošne odgovornosti pa obstaja še odgovornost direktorja v primeru stečaja. Naloga direktorja je, da ves čas skrbi, da je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna oziroma da zagotavlja njeno kapitalsko ustreznost. V kolikor temu ni tako, je njegova naloga, da se sproži postopek finančne reorganizacije, prisilna poravnava ali stečaj. Odgovornost direktorja v primeru stečaja bo torej nastopila v razmerju do družbe v kolikor ni pravočasno sprožil navedenih postopkov. Odgovornost direktorja v primeru stečaja pa bo tudi v razmerju do upnikov, v kolikor zaradi njegovih kršitev v okviru stečajnega postopka niso zmogli doseči polnega poplačila.

Namerna povzročitev stečaja

Namerna povzročitev stečaja povzroči še dodatno odgovornost direktorja v primeru stečaja, ki pa izhaja iz kazenskega prava. Kaznivo dejanje namerna povzročitev stečaja (oz. povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem) nastopi kadar kdor iz razloga da obveznosti ne bi bile plačane namensko poslabša premoženjsko stanje dolžnika in s tem povzroči stečaj družbe. Odgovornost direktorja torej obstaja tako na civilni ravni v okviru odškodninske odgovornosti kot tudi na ravni kazenskega prava in kazenske odgovornosti.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy