+386 51 369 588 info@snoj.si
   Select Page

   Bleiweisova cesta 30

   1000 Ljubljana

   }

   Pon - pet 9.00 - 16.00

   Sobota, nedelja zaprto

   info@snoj.si

   T: +386 51 369 588

   Odlog izvršbe

   Odlog izvršbe je način, da pride do začasne prekinitve izvršilnega postopka. Odlog izvršbe lahko predlaga tako dolžnik kot upnik kot tudi tretja oseba. Najlažje je, kadar se prošnja za odlog izvršbe vloži s strani upnika, najtežje pa kadar odlog izvršbe predlaga dolžnik. To je seveda popolnoma razumljivo, saj bi sicer lahko prihajalo do številnih zlorab s strani dolžnika s čimer bi se kršilo temeljno načelo izvršilnega postopka, ki je, da izvršba poteka hitro.

   Odlog izvršbe lahko v nekaterih primerih predlaga tudi tretja oseba, če izkaže obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe. Odlog izvršbe se najbolj pogosto uporablja v primerih kadar se upnik in dolžnik dogovarjata o načinu poplačilu dolga ter potrebujeta dodaten čas za ureditev medsebojnih razmerij, lahko pa gre tudi za enostranske odloge, ki jih pa zakon kot rečeno omejuje. V kolikor bi se želeli posvetovati oz. doseči odlog izvršbe predlagamo, da se o tem najprej pogovorite z odvetnikom za izvršilno pravo.

   Predlog za odlog izvršbe

   Predlog za odlog izvršbe bo navadno vlagal upnik, saj mu je tudi najlažje prav tako obstaja največja verjetnost, da bo takšnemu predlogu sodišče ugodilo. Kljub navedenemu je v določenih primerih tudi tu potrebno soglasje za odlog izvršbe s strani dolžnika. Predlog za odlog izvršbe bo v najboljšem primeru dosegel začasen odlog izvršbe, pri čemer je trajanje odloga odvisno od razloga za odlog. Predlog za odlog izvršbe se lahko v primeru upnika naknadno tudi umakne, če so prenehali sami razlogi za odlog.

   Odlog izvršbe na predlog dolžnika

   Odlog izvršbe na predlog dolžnika je možen, kadar ta dokaže, da bi s takojšnjo izvršbo utrpel težko nadomestljivo škodo in da bi bila škoda v takšnem primeru večja od tiste, ki bi lahko nastala upniku. Vendar tudi v takšnem primeru to ni dovolj, saj mora biti odlog izvršbe na predlog dolžnika utemeljen še z dodatnim zakonskim pogojem. Ti so, da je v postopku izvršbe že vložil izredno pravno sredstvo, predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ustrezno tožbo, da je vložil ugovor, itd. Odlog izvršbe na predlog dolžnika se lahko še dodatno omeji kadar upnik od dolžnika zahteva, da ta zagotovi ustrezni varščino.

   Odlog izvršbe na predlog upnika

   Odlog izvršbe na predlog upnika je manj kompleksen od odloga izvršbe s strani dolžnika. Odlog izvršbe na predlog upnika se vedno dovoli, če se izvršba še ni začela. Takšen odlog lahko traja najdlje eno leto. V primerih, ko se je izvršba že začela pa se odlog izvršbe na predlog upnika dovoli le, če upnik predloži listino na podlagi katere se dolžnik strinja z odlogom. V takšnih primerih zakon govori, da je potrebno izrecno pisno utemeljeno soglasje dolžnika za odlog izvršbe.

   Kontaktirajte nas

   Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

   Obiščite nas

   Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

   Pokličite

   +386 51 369 588

   Pišite nam

   info@snoj.si

   © Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy