+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba kjer se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko pravico v breme svojega premoženja, obdarjenec pa se s tem strinja. Darilna pogodba se lahko sklene za časa življenja, lahko pa tudi za primer smrti. V slednjem primeru mora biti darilna pogodba sklenjena v notarskem zapisu. Tudi sicer mora biti darilna pogodba sklenjena vsaj v pisni obliki saj ta v primeru, da do izročitve darila ne pride ob sklenitvi ni iztožljiva. Darilna pogodba zastaranje kot vsaka pogodbeno določena obveznost nastopi po petih letih od sklenitve pogodbe.

Darilna pogodba se lahko v določenih primerih tudi prekliče kot npr. v primeru hude nehvaležnosti ali stiske darovalca. V drugih primerih pa bo darilna pogodba lahko tudi izpodbojna, npr. če se je darilna pogodba sklepala s strani darovalca, ki je bil neprišteven ali v bistveni zmoti. V vseh primerih, ko obstajajo pogoji za neveljavnost darilne pogodbe, je potrebno le to iztožiti v sodnem postopku z vložitvijo ustrezne tožbe. V takšnih primerih je skoraj vedno potrebna pomoč odvetnika, saj da se izpodbija darilna pogodba zahteva izkušnje in pravno znanje.

Darilna pogodba za premičnine

Darilna pogodba za premičnine se lahko nanaša tako na denar kot tudi druge premične stvari. Darilna pogodba za premičnine je običajno preprosta pogodba za katero se ob sklenitvi ne potrebuje posebnega pravnega svetovanja. Izjema je lahko darilna pogodba kjer gre za večje zneske ali vrednejše stvari, kjer je predvideno tudi plačilo davka na darila. Pogostokrat se pri manj vrednih darilih sklene zgolj ustna darilna pogodba, ki je v celoti veljavna in iztožljiva v kolikor je bila stvar ob sklenitvi tudi izročena.

Darilna pogodba nepremičnine

 Darilna pogodba nepremičnine je kompleksna pogodba, kjer se od pogodbenih strank pričakuje, da izpolnijo več zakonskih pogojev, ki so potrebni za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Oblika darilne pogodbe je v teh primerih vedno pisna, saj je potrebno meddrugim tudi overiti podpis prodajalca, plačati davek ter predlagati sodni vpis lastninske pravice. Kot darilna pogodba nepremičnine se šteje tudi darilna pogodba s služnostjo, saj gre v obeh primerih za prenos stvarne pravice. Tudi darilna pogodba za solastniški delež je enako kompleksna kot za prenos celotne lastninske pravice. 

Darilna ali kupoprodajna pogodba

Darilna ali kupoprodajna pogodba je včasih precej pomembno vprašanje tudi z vidika obdavčitve. Darilne pogodbe so v določenih primerih namreč bistveno bolj ugodno obdavčene ali sploh niso (prvi dedni red), včasih pa je temu prav nasprotno. Davek od darilne pogodbe lahko namreč znaša vse do 39% davčne osnove.

Neveljavna darilna pogodba

Neveljavna darilna pogodba bo v primeru uspešnega preklica le te, predvsem pa v primerih, da se doseže njena razveljavitev iz razloga napak v volji pogodbenih strank, odsotnosti poslovne sposobnosti, itd. Ničnost darilne pogodbe je skrajna oblika njene neveljavnosti, ki jo sodišče upošteva po uradni dolžnosti, njena iztožljivost pa nikoli ne zastara. Darilne pogodbe se bodo pogostokrat izpodbijale v postopkih dedovanja. Darilna pogodba dedovanje se lahko v določenih primerih všteje v dedni delež dediča, včasih pa se lahko darilo tudi vrne v zapuščino. 

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy