+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podana s strani delavca ali delodajalca. Kadar jo da delavec, je ta povsem preprosta saj zadostuje neobrazložena izjava delavca. V obeh primerih se redna odpoved pogodbe o zaposlitvi vedno da v pisni obliki in mora biti vročena nasprotni pogodbeni stranki. Tako se redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca praviloma vroča osebno v prostorih delodajalca, s priporočeno pošiljko s povratnico ali z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. Glede samega vročanja preko pošte, mora biti redna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Zakon izrecno določa kdaj je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. so razlogi zanjo neutemljeni.

Neutemeljen je npr. razlog začasne odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali razlog članstva v sindikatu, razlog vložitve tožbe zoper delodajalca zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, razlog udeležbe v zakoniti stavki ter seveda razlogi, ki predstavljajo  diskriminacijo oz. neenako obravnavanje (spol, barva kože, etnično poreklo, nosečnost, versko prepričanje…), itd. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v določenih primerih prepovedana ali precej omejena. Posebna ureditev redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi npr. velja za invalide, starejše delavce, za nosečnice in doječe matere., itd.

Prav tako obstajajo posebne določbe glede tega na kakšen način se izvaja redna odpoved pogodbe o zaposlitvi kadar gre delodajalec v stečaj oz. preneha delovati ali kadar gre za odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov. V slednjem primeru mora biti sprejet poseben program razreševanja presežnih delavcev, prav tako pa ima veliko vlogo tudi morebitni sindikat. V kolikor bi se želeli posvetovati o tem kako se izvede redna odpoved pogodbe o zaposlitvi ter kakšne so v povezavi s tem vaše pravice in obveznosti, ste vabljeni na sestanek v našo odvetniško pisarno.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je bolj zapletena od tiste s strani delavca, saj obstaja več zakonsko določenih pravil. Kot prvo se redna odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko poda le v kolikor obstaja utemeljen zakonski razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela. Kot drugo za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi obstaja več zakonskih razlogov od katerih so najbolj pogosti trije, in sicer razlog nesposobnosti, krivdni razlog ter poslovni razlog. Za vsakega od njih obstajajo jasno določeni zakonski pogoji v kakšnih rokih ter na kakšen način se izvedejo. Prav tako je potrebno opozoriti, da kadar je delodajalec tisti, ki da odpoved pogodbe o zaposlitvi odpravnina vsekakor je vprašanje, ki se mu ne bo mogel izogniti. Do odpravnine bo delavec upravičen praktično v vseh primerih kadar bo redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, odpravnina pa se bo po višini razlikovala predvsem glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu ter glede na višino njegove plače.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je preprosta. Delavec ne rabi navajati razlogov ter jo lahko poda kadarkoli hoče. Edini pogoj je, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca izvedena na takšen način, da delavec spoštuje zakonski oz. pogodbeno določeni odpovedni rok. V kolikor ga ne spoštuje tvega, da ga delodajalec v primeru povzročitve škode toži na njeno povračilo. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca torej ni zahtevna ter zadostuje že preprosta pisna izjava delavca. Bolj problematično je dejstvo, da delavec zaradi takšne vrste odpovedi izgubi pravico do uveljavljanja nadomestila za brezposelnost na Zavodu za zaposlovanje. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca ima lahko zanj hude finančne posledice v kolikor ima težave z iskanjem službe ali je zaradi starosti ali bolezni težko zaposljiv. Vedno obstajajo tudi drugi načini prenehanja delovnega razmerja, zaradi česar se je pred takšnim korakom vredno posvetovati z odvetnikom za delovno pravo.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy