+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi je eden izmed bolj pogostih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Poleg sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi so drugi glavni načini prenehanja delovnega razmerja še prenehanje s potekom časa, s smrtjo, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča ter po samem zakonu. Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi je zelo popularna iz razloga, ker se delodajalec in delavec dogovorita o pogojih prenehanja delovnega razmerja ter o vseh njunih medsebojnih pravicah in obveznostih. Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki, saj sicer ni veljavna. Prav tako zakon izrecno določa, da mora sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi vsebovati pisno obvestilo o delavčevih pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Klavzula oz. pisno obvestilo o delavčevih pravicah je izrednega pomena, saj se mora delavec zavedati, da ima lahko sklenitev takšne odpovedi zanj neprijetne ali celo hude finančne posledice. Delavec se mora namreč zavedati, da mu sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi onemogoča pridobitev nadomestila za brezposelnost na Zavodu za zaposlovanje. To je še posebej pereče vprašanje za tiste delavce, ki so težko zaposljivi in potrebujejoo več časa za iskanje druge ustrezne zaposlitve. Nadomestilo za brezposelnost lahko brezposelni v nekaterih primerih prejema tudi celih 25 mesecev, zaradi česar je treba preden se sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi podpiše zelo dobro pretehtati in preučiti vse preostale možnosti prenehanja delovnega razmerja. Prav iz tega razloga je pomembno, da se delavec pred podpisom takšnega sporazuma posvetuje z odvetnikom s področja delovnega prava, ki mu bo znal svetovati.

Prav tako je potrebno vedeti, da delodajalci včasih poskušajo s sporazumno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi doseči, da se delavec odreče nekaterim svojim pravicam. V preteklosti se je že dogajalo, da je sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi vsebovala tudi določbe na podlagi katerih se je delavec odrekel pravici do izplačila letnega regresa, do nadomestila za neizkoriščen letni dopust, itd. Treba je vedeti, da takšna odrekanja pravicam niso veljavna, in sicer kljub temu, da se je delavec z njimi strinjal. V takšnih primerih bo sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi sicer veljavna, vendar pa bodo neveljavne nekatere določbe v katerih se delavec odreka svojim pravicam. Sodna praksa stoji na stališču, da se delavci nekaterim svojim pravicam ne morejo odreči, razlog pa je predvsem v tem, ker so delavci kot šibkejša stranka v delovnem razmerju včasih prisiljeni sprejeti pogoje, ki mu jih postavlja delodajalec in zaradi tega včasih prihaja do podpisov takšnih sporazumov, ki delvacu niso v korist.

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je sicer zelo elegantna in hitra rešitev prenehanja delovnega razmerja, vendar pa lahko skriva številne pasti za delavca, zaradi česar je pred njeno sklenitvijo potrebno dobro premisliti in se predhodno posvetovati z odvetnikom za delovno pravo. V kolikor dvomite o tem, da je sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca za vas dobra rešitev oz. bi se želeli zgolj posvetovati in pretehtati svoje možnosti pred njeno sklenitvijo vas vabimo, da se oglasite v naši odvetniški pisarni.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy