+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Blagovna znamka

Blagovna znamka

Blagovna znamka definicija je v grobem določen znak ali kombinacija znakov, ki so posebej pravno zavarovani z ustrezno prijavo v javni register. Kot blagovna znamka se lahko zavarujejo in zaščitijo le takšni znaki, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od drugega. Blagovna znamka definicija je lahko le takšen znak, ki ga je mogoče grafično prikazati kot. npr. besede, črke, podobe, kombinacija barv. Blagovna znamka mora nujno imeti razlikovalni učinek, ne sme nasprotovati javnemu redu ali morali, ne sme zavajati javnosti glede narave, kakovosti, itd.

Blagovna znamka imetniku daje izključno pravico da jo uporablja in ima možnost, da tretjim, ki brez njegovega soglasja uporabljajo njegove blagovne znamke le to prepreči. Pogoj je, da tretja oseba uporablja določen zank, ki je enak kot imetnikova blagovna znamka, za enako blago/storitve, ki so obsežene z znamko. Kadar je blagovna znamka kršena, ima njen imetnik številne pravne ukrepe. Kadar se krši blagovna znamka imetnik navadno zahteva prepoved kršitve v prihodnosti, odstranitev predmetov kršitve iz gospodarskih tokov, uničenje predmetov kršitve kjer je blagovna znamka. Kadar je kršena blagovna znamka, njen imetnik tudi zahteva povračilo škode.

Blagovne znamke

Prepoved uporabe blagovne znamke se nanaša predvsem na prepoved opremljanja blaga z znakom, ki je zaščiten v okviru blagovne znamke. Prav tako se nanaša na prepoved ponujanja blaga oz. njegovega dajanja na trg v kolikor je ta opremljen z znakom, ki je del blagovne znamke. Prav tako lahko imetnik blagovne znamke prepove uporabo znaka na poslovni dokumentaciji in pri oglaševanju. Blagovne znamke se lahko zaščitijo bodisi z ustrezno registracijo v Sloveniji ali v tujini. V kolikor bodo blagovne znamke registrirane le v Sloveniji se bo tudi njihova zaščita nanašala le na slovenski trg. Kadar gre za mednarodne blagovne znamke je nujna tudi njihova mednarodna registracija. Ta je lahko tako na Evropski ravni kot tudi na svetovni ravni, odvisno od potreb po zaščiti imetnika blagovne znamke.

Prijava blagovne znamke

Blagovne znamke so zaščitene šele, ko je podana ustrezna prijava pri Uradu RS za intelektualno lastnino oz. v tujini npr. pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. Šele, ko je prijava blagovne znamke uspešno izvedena, je njihovi imetnik tudi ustrezno varovan. Blagovne znamke trajajo deset let od njihove uspešne prijave ter registracije. Po poteku desetih let je potrebna ponovna prijava blagovne znamke. Blagovne znamke se lahko podaljšujejo neomejenokrat. Kaj je blagovna znamka oz. kakšen je pomen blagovne znamke se bo najbolje pokazalo takrat, ko bo prišlo do njene kršitve s strani tretje osebe oz. jo bo ta uporabljala brez ustreznega dovoljenja. Prav iz tega razloga je pomembno, da je izvedena prijava blagovne znamke, saj ima njen imetnik v takšnih primerih pravico prepovedati njeno uporabo tretjim osebam, prav tako pa lahko zahteva povračilo škode.

Prodaja blagovne znamke

Prodaja blagovne znamke je v tujini dokaj pogost pojav, sploh v primeru vrednejših mednarodnih blagovnih znamk. Prodaja blagovne znamke v Sloveniji pa se predvsem srečuje v okviru stečajnih postopkov, ko jo stečajni upravitelj prodaja v okviru stečajne mase. Premoženje blagovne znamke je lahko v določenih primerih tudi največja vrednost, ki jo ima določeno podjetje. Odkup blagovne znamke v stečajnih postopkih je lahko pogostokrat zelo ugodna poteza, učinek na posel pa je lahko velik. Blagovna znamka je včasih vredna več kot sama firma družbe, zato ni čudno, da prodaja blagovne znamke za zunanjega opazovalca včasih sploh ni zaznavna. Ljudje namreč poznajo ime blagovne znamke ne pa tudi njenega imetnika, ki je lahko kdorkoli.

Trgovska blagovna znamka

Trgovska blagovna znamka se v očeh potrošnikov navadno nanaša na blagovno znamko, ki se uporablja v zvezi s trgovskim blagom. Vendar obstajajo tudi druge vrste blagovne znamke. Pogosto v uporabi je npr. storitvena blagovna znamka, ki kot ime pove, se nanaša na storitvene dejavnosti. Po drugi strani pa se pozna tudi t.i. korporativna  blagovna znamka, kjer imamo v mislih predvsem ugled in imidž samega podjetja, ki je neločljivo povezan z njegovim blagom in storitvami. Trgovska blagovna znamka tako obstaja v večih oblikah, njihov skupni imenovalec pa je, da imetniku predvsem nudijo zaščito pred drugimi, ki bi takšno blagovno znamko brez ustreznega dovoljenja uporabljali za svoje lastne koristi.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy