+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Služnost: služnostna pot, nujna pot, služnost stanovanja, priposestvovanje

Služnost je stvarna pravica, njen imetnik pa sme uporabljati tujo stvar oz. zahtevati od njenega lastnika, da opusti določena dejanja do katerih bi bil kot lastnik upravičen. Poznamo tako stvarno služnost kot osebno služnost. Stvarna služnost je vezana na nepremičnino in pripada vsakokratnemu lastniku gospodujoče stvari, da na tuji nepremičnini izvaja določena ravnanja. Osebna služnost po drugi strani pripada konkretni osebi in mu daje pravico uporabljati tujo stvar, preneha pa najkasneje z njegovo smrtjo. Služnosti se najpogosteje srečujejo v povezavi z nepremičninami, njihova skupna lastnost pa je, da obremenjujejo lastninsko pravico lastnika. Tovrstne služnosti se vpisujejo v zemljiško knjigo in so razvidne vsakomur.

 

Poznamo več vrst osebnih služnosti, pri čemer sta najbolj pogosta užitek ter služnost stanovanja. Tako užitek kot služnost stanovanja sta neprenosljivi, v določenih primerih se sme prenesti le njuno izvrševanje. Užitek daje pravico uporabljati in uživati tujo stvar oz. pravico na način, da se ohranja njena substanca kar osebna služnost tudi je.

Služnost stanovanja

Služnost stanovanja je vrsta osebne služnosti oz. užitka na nepremičnini, ki imetniku in njegovi družini daje pravico uporabljati tuje stanovanje na način, da se ohranja njegova substanca. Služnost stanovanja se najpogosteje srečuje pri sklepanju darilnih pogodb ali prodajnih pogodb med družinskimi člani. Starši ki želijo z darilno pogodbo prenesti lastništvo hiše na svoje otroke, pogostokrat zase ohranijo služnost stanovanja, ki jim omogoča, da v tej isti hiši še naprej prebivajo, vse do svoje smrti. Služnost stanovanja v praksi tudi preprečuje nadaljnjo prodajo hiše tretjim osebam, imetnikom služnosti pa se ni potrebno bati, da bi ostali brez hiše.  

Služnostna pot

Služnostna pot je ena najbolj pogostih stvarnih služnosti. Njen namen pa je lastniku gospodujoče nepremičnine omogočiti, da preko služeče nepremičnine hodi ali vozi. Služnostna pot se navadno dogovori v okviru pravnega posla. Služnostno pot lahko določi tudi sodišče vendar gre v takšnih primerih navadno za t.i. nujno pot.

Nujna pot

Nujna pot je posebna vrsta služnostne poti, ki jo določi sodišče lastniku tiste nepremičnine, ki nima ustreznega dostopa oz. potne zveze z javno cesto. Sodišče jo dovoli le pod tremi pogoji. Nujna pot se dovoli, če ne predstavlja prekomerne ovire nepremičnini po kateri bi nujna pot potekala. Nujna pot mora potekati tako, da se tuja napremičnina čim manj obremeni. Prav tako je ta vedno odplačna, kar pomeni, da sodišče s sodno odločbo tudi določi višino odškodnine oz. nadomestila, ki jo je upravičenec dolžan plačati lastniku zemljišča pa kateri nujna pot poteka.  

Priposestvovanje služnosti

Priposestvovanje je poseben način pridobitve lastninske ali druge stvarne pravice na podlagi samega zakona, in sicer zaradi dolgotrajnejše uporabe tuje stvari. Tudi služnost kot vsako drugo stvarno pravico na tuji stvari je moč priposestovati. Zakon določa, da lahko stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če se je ta izvrševala v dobri veri vsaj 10 let. To je možno tudi brez dobre vere, če se je ta izvrševala vsaj 20 let, lastnik pa temu ni nasprotoval. V nobenem primeru priposestvovanje služnosti ni možno, če se je zaupanje lastnika zlorabljalo, če se je služnost izvrševala s silo ali zvijačo ali je bila ta dovoljena le do preklica.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy