+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

 Odpravnina iz poslovnih razlogov

Pravica do odpravnine navadno nastane kadar pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, in sicer iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti. Najbolj pogost primer bo seveda prvi, in sicer t.i. odpravnina iz poslovnih razlogov. Minimalna višina odpravnine iz poslovnih razlogov je natančno določena v zakonu oz. v kolektivnih pogodbah, in sicer je odvisna od višine povprečne mesečne plače ter delovne dobe pri delodajalcu. Višina odpravnine je lahko tudi višja v kolikor je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi.

 

Odpravnina se izplača predvsem v primerih, ko je imel delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (odpravnina za nedoločen čas), in sicer ob samem prenehanju delovnega razmerja. V določenih primerih pa bo delavec upravičen do odpravnine tudi v primerih, ko je imel sklenjeno zgolj pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

 

Odpravnina za določen čas

Delavec bo upravičen do odpravnine tudi v primerih, ko je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, vendar le v primeru, da je prišlo do naravnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, t.i. odpravnina za določen čas. Gre za primere, ko ta preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena oz. ko je prenehal razlog zaradi katerega je bila sklenjena. Zakon tudi izrecno določa, da delavec ni upravičen do odpravnine za določen čas v primerih, ko je šlo za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, za opravljanje sezonskih del, itd.

Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi je posebna vrsta odpravnine, ki jo določa zakon (včasih tudi kolektivna pogodba). Po zakonu o delovnih razmerjih je do odpravnine ob upokojitvi upravičen tisti delavec, ki je pri delodajalcu delal vsaj 5 let. Višina le te po zakonu znaša dve povprečni mesečni plači za pretekle tri mesece. V kolikor se delavec odloči, da se bo le delno upokojil in bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas ima pravico do odpravnine le v sorazmernem delu.

Izračun višine odpravnine

Izračun višine odpravnine se opravi s poznavanjem povprečne plače ter delovne dobe pri delodajalcu. V večini primerov višino odpravnine določa sam zakon ali kolektivna pogodba. V nekaterih primerih, sploh pri t.i. managerskih pogodbah, pa je višina odpravnine za primer odpovedi podrobno določena v sami pogodbi o zaposlitvi. V kolikor bi vas zanimal izračun odpravnine oz. bi želeli vedeti kakšna bi bila njena višina, ste vabljeni, da se oglasite pri odvetniku za delovno pravo.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy