+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Izvršba

Izvršba je poseben sodni postopek, ki ga sproži upnik kadar ima zapadlo terjatev, ki izvira iz izvršilnega naslova kot je pravnomočna in izvršljiva sodna odločba ali izvršljiv notarski zapis. Izvršba je možna tudi na podlagi terjatve, ki izvira iz verodostojne listine kot je npr. poslovna listina, faktura, itd. V prvem primeru je izvršba bistveno hitrejša, prav tako ima dolžnik manj manevrskega prostora za obrambo. V drugem primeru pa je uspešna izvršba manj verjetna, saj v primeru, da dolžnik ugovarja zoper sklep o izvršbi, sama izvršba preneha in se začne redni sodni postopek. Kadar se izvršba enkrat uspešno začne jo dolžnik težko ustavi, upnik pa ima možnost, da s pomočjo sodišča in sodnega izvršitelja poseže na vse premoženje dolžnika.

Izvršba bo za upnika najhitrejša in najcenejša kadar bo uspešen rubež denarnih sredstev na TRR. Pogostokrat pa na TRR ni dovolj sredstev za poplačilo terjatve upnika, zato se izvršba razširi še na drugo premoženje kot so premičnine ali nepremičnine dolžnika. Izvršba se lahko v takšnih primerih zelo zavleče, prav tako pa lahko za upnika postane draga. Treba je vedeti, da izvršba na premičnine ali nepremičnine pomeni tudi upnikovo zalaganje stroškov za sodnega izvršitelja, za sodnega cenilca, itd. Na koncu izvršbe je upnik sicer poplačan s strani dolžnika, vendar pa to postane problem v primerih, ko dolžnik nima ali nima dovolj premoženja, za poplačilo dolgov in stroškov. Iznajdljivi dolžniki, tisti, ki znajo skriti svoje premoženje, se znajo pripraviti in doseči, da je izvršba zoper njih neuspešna. Dober odvetnik za izvršbe se bo znal zoperstaviti tudi takšnim dolžnikom, saj so nekatera dolžnikova dejanja s katerimi ta skriva svoje premoženje lahko tudi izpodbojna. Prav tako je potrebno poudariti, da se hitra izvršba uporablja kot način zavarovanja upnikove terjatve. Izvršba je torej postopek, ki ga je najbolje prepustiti izkušenemu odvetniku.

Izvršbe

Izvršbe so najuspešnejše v tistih primerih, kadar izvirajo iz izvršilnega naslova in kadar dolžnik razpolaga z dovolj velikim premoženjem za poplačilo terjatve ter ga pri tem ne skriva. Žal praksa kaže, da izvršbe pogostokrat niso uspešne prav iz razloga, ker dolžnik bodisi nima dovolj premoženja bodisi ga ima, vendar ga uspešno skriva. Prav v primeru zadnjega primera se za uspešne izvršbe posebej priporoča, sodelovanje z odvetnikom, ki vam bo pomagal najti dolžnikovo premoženje. Izvršbe bodo v takšnih primerih bistveno bolj uspešne če se s strani odvetnika naredijo ustrezne poizvedbe prav tako pa da se postopa hitro. Izvršbe so v takšnih primerih lahko uspešne tudi iz razloga hitrosti. Dolžnik, ki izvršbe ni pričakoval, bo svoje premoženje skril težje.

Izvršba fizične osebe

Izvršba fizične osebe se ne razlikuje bistveno od izvršbe pravne osebe. Razlika bo predvsem v obsegu in raznovrstnosti premoženja. Praksa kaže, da je izvršba fizične osebe navadno precej bolj uspešna iz preprostega razloga, ker so pravne osebe, ki se znajdejo v izvršilnih postopkih, pogostokrat prazne oz. so brez premoženja ali pa jih dolžniki zaprejo, prenesejo premoženje na drugo pravno osebo, itd. Izvršba fizične osebe lahko po drugi strani, prav tako trpi zaradi istega problema, vendar pa je dolžniku bistveno težje. Prav tako je potrebno vedeti, da izvršba fizične osebe lahko brez težav teče več let, upnik pa le potrpežljivo čaka, do dolžnik na neki točki premoženje tudi pridobi. Seveda so tudi primeri, ko gre za t.i. “profesionalne” dolžnike kjer izvršba fizične osebe ne bo uspešna. V takšnih primerih, vam bo odvetnik za izvršbe lahko priporočal tudi druge pravne korake.

 

Izvršba po novem

Izvršba po novem niti ni več tako nova, nanaša pa se na več majhnih sprememb ZIZ-a v zadnjih letih. Tako je novela ZIZ-K npr. določila, da se sme rubiti do dveh tretjin prejemkov dolžnika, in sicer tako, da mu ostane najmanj znesek 76 % minimalne plače (prej je bil 70 %). Izvršba po novem je morda tudi zaradi novele ZIZ-J, ki je npr. določila, da se za verodostojno listino šteje tudi plačilna lista delavca, itd. Izvršba po novem se predvsem nanaša na zadnjo novelo ZIZ-L, ki npr. daje možnost upniku, da od sodišča zahteva informativni seznam dolžnikovega premoženja ali da od dolžnika zahteva informacijo o njegovih razpolaganjih v zadnjem letu oz. treh. Prav tako se bo izvršba po novem nanašala na spremembo rubeža – izvrsbe nepremičnin, saj lahko dolžnik po novem doseže, da se izvrsba na njegovo nepremičnino pod določenimi pogoji odloži, kadar obstaja nesorazmernost v vrednosti nepremičnine in terjatve upnika

Razširitev izvršbe

Razširitev izvršbe je pravno dejanje, ki ga izvede upnik, povezano pa je s tem kako poteka izvršba in ali se iz že predlaganega izvršilnega sredstva lahko poplača njegova terjatev. V kolikor se ne more in je izterjava izvrsbe neuspešna, se lahko izvršba opravi tudi na drugih izvršilnih sredstvih oz, na drugem dolžnikovem premoženju. Takšen upnikov predlog imenujemo predlog za razširitev izvršbe na novo izvršilno sredstvo. Nekatere slabo pripravljene izvršbe dolžniki z lahkoto obidejo, zaradi česar mora biti upnik ves čas aktiven in spremljati premoženje dolžnika. V naši odvetniški pisarni boste dobrodošli tudi z najosnovnejšimi vprašanji kot so kaj je izvršba ali kako poteka izvršba. Prav tako vas bomo zastopali v izvršilnem postopku ter vam pomagali da se doseže hitra in učinkovita izvrsba.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy