+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Avtorske pravice

Avtorske pravice so posebne pravice, ki pripadajo avtorjem avtorskih del, ki predstavljajo individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Avtor je lahko le fizična oseba. Avtorske pravice so razdeljene na moralne materialne ter moralne avtorske pravice. Predmet urejanja s pogodbami so lahko le materialne avtorske pravice pogodba namreč prenaša premoženjska upravičenja avtorja na tretje osebe. V takšnih primerih laično govorimo, da gre za prenos avtorske pravice, čeprav je to nepravilen izraz, saj se moralne avtorske pravice ne morejo prenesti. 

Avtorske pravice se srečujejo na mnogih področjih kot npr. avtorske pravice za glasbo , avtorske pravice za knjige , avtorske pravice na internetu , avtorske pravice v arhitekturi ,  avtorske pravice fotografije , avtorske pravice spletne strani , avtorske pravice logotip , avtorske pravice film , avtorske pravice programske opreme , digitalne avtorske pravice ,  itd.  Le te so urejene že s samim zakonom, prav tako za njihov nastanek ni potreben noben vpis v kakršenkoli register. Avtorske in sorodne pravice so ločene od lastninske pravice na stvari, na kateri je avtorsko delo. Prenos avtorske pravice ne vpliva na lastninsko pravico na stvari, ki vsebuje avtorsko delo. Velja tudi obratno, in sicer prenos lastninske pravice na stvari, ki vsebuje avtorsko delo, načeloma ne vpliva na posamične avtorske pravice avtorja na delu.

Trajanje avtorske pravice

Trajanje avtorske pravice in upravičenja avtorja trajajo ves čas avtorjevega življenja in celo še 70 let po njegovi smrti. V praksi se takšno trajanje avtorske pravice po smrti avtorja vidi v tem, da je kot taka predmet dedovanja in jo lahko uveljavljajo tudi avtorjevi dediči. Pomembno je tudi vedeti, da bo avtorska pravica varovana od trenutka ko je bilo avtorsko delo ustvarjeno in ni potrebno izvesti nobene dodatne formalnosti. Seveda se trajanje avtorske pravice nanaša predvsem na moralne avtorske pravice, saj so materialne avtorske pravice predmet prenosa na druge osebe. Njihovo trajanje bo torej lahko urejeno s pogodbo.

Avtorska pravica

Kaj je avtorska pravica? Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, ki zajema izključna osebnostna upravičenja ter izključna premoženjska upravičenja ( moralne in materialne avtorske pravice ). Avtorska pravica traja vse do smrti avtorja in še 70 let po njegovi smrti. Celotna avtorska pravica je posledično tudi predmet dedovanja. Moralna avtorska pravica pripada le avtorju, materialna avtorska pravica pa se lahko prenaša na tretje osebe. To se vidi tudi pri skupnem premoženju zakoncev, saj velja pravilo, da vanj spadajo le premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. Avtorska pravica je tudi predmet varovanja, in sicer ima avtor pravico, da zoper kršitelje sproža številne postopke od prekrškovnih do sodnih.

Kršitev avtorske pravice

Avtor oz. upravičenec ima v primeru, da nastopi kršitev avtorske pravice več možnih poti. Prva in najlažja bo, da na kršitev opozori samega kršitelja in ga pozove naj s tem takoj preneha. Navadno je takšna zahteva bistveno bolj učinkovita v kolikor jo sestavi in odpošlje odvetnik. V kolikor to ne zadostuje in se kršitev avtorske pravice nadaljuje, ima možnost sprožiti ustrezen sodni postopek. S sodnimi zahtevki se lahko prepovejo tako sedanje kot bodoče kršitve. Lahko se zahteva odpoklic predmetov kršitve iz gospodarskih tokov. Prav tako se lahko zahteva, da se odstranijo predmeti kršitev avtorske pravice ter javno objavi ustrezna sodba.

Za kršitev avtorske pravice veljajo tudi splošna pravila o povračilu premoženjske in nepremoženjske škode. Višina odškodnine bo odvisna od vsakokratnega primera, lahko pa se zahteva tudi v višini običajnega honorarja ali celo povečanega za 200%, kadar je bila pravica kršena namensko ali iz hude malomarnosti. 

Odvetnik avtorske pravice

V primeru, da ste žrtev kršitev avtorske pravice, se vam vsekakor priporoča, da vam pomaga ustrezni pravni strokovnjak ali najbolje kar specializiran odvetnik avtorske pravice. Prednost le tega je, da vam bo znal svetovati pri tem kateri nadaljnji korak je najustreznejši. Prav tako vam lahko pomaga pri tem, da se kršitev kar se da hitro ustavi, in sicer bodisi s pripravo ustreznega opomina pred tožbo bodisi z uporabo ustreznih sodnih zahtevkov kot. npr. predlog za izdajo začasne odredbe. Nenazadnje pa vam bo odvetnik avtorske pravice znal svetovati tudi pri višini morebitnega odškodninskega zahtevka, sprožitvi ustreznih prekrškovnih postopkov, itd.

Avtorske pravice glasba

Avtorske pravice za pesmi pripadajo avtorju na podlagi same stvaritve pesmi. Za dokazovanje njenega obstoja, priznanja ter varstva niso potrebne nobene posebne dodatne formalnosti. Avtorske pravice glasba torej nastanejo avtomatično. Le te pripadajo skladatelju, avtorju besedil, prevajalcu aranžerju in drugim, ki so nastali pri ustvaritvi pesmi. Kadar je več soavtorjev, se avtorske pravice glasba kot tudi avtorski honorar delijo po medsebojno dogovorjenih deležih.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy