+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Najemna pogodba za zemljišče

Najemna pogodba za zemljišče je urejena v Obligacijskem zakoniku ter v Stanovanjskem zakonu. Tam je določeno kakšne obvezne sestavine mora imeti najemna pogodba za zemljišče. Tako mora npr. vsebovati osnovne podatke pogodbenih strank, čas najema, višino najemnine in način plačila. Najemna pogodba za zemljišče mora vsebovati tudi določbe glede načina prenehanja pogodbe z odpovednimi razlogi, način rabe/vzdrževanje ter način predaje zemljišča po prenehanju najema. 

Najemna pogodba za zemljišče bo bistveno drugačna kadar bo šlo za kmetijsko zemljišče. V naši odvetniški pisarni vam bomo radi svetovali v zvezi z vsemi vrstami pogodb, prav tako pa vam lahko sestavimo ali preverimo ali je vaša najemna pogodba za zemljišče ustrezna ter vas opozorimo kdaj je najemna pogodba nična.

Najemna pogodba za kmetijsko zemljišče

Najemna pogodba za kmetijsko zemljišče je posebej urejena v Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki vsebuje nekatere določbe, ki jih običajna najemna pogodba za parcelo ne bo nikoli vsebovala. Tako je npr. določeno, da mora najemna pogodba za zemljišče, ki predstavlja kmetijsko zemljišče meddrugim vsebovati tui opis in neamortizirano vrednost morebitnih zemljišču pripadajočih objektov, naprav in nasadov, namen in dobo najema ter določbo ali se najemna pravica deduje ali ne. Najemna pogodba za kmetijsko zemljišče se tudi ne more skleniti brez izrecne odobritve upravne enote, na podlagi ponudbe, ki ji jo posreduje lastnik zemljišča. Določene osebe imajo v takšnih primerih predkupno pravico.

Najemna pogodba za kmetijsko zemljišče ima svoje posebnosti tudi pri dobi najema, saj zakon določa minimalne dobe, ki trajajo od 15 do 25 let, odvisno od predmeta najema. Zakon tudi določa, kdaj je najemna pogodba nična, in sicer kadar je najemnina določena v obliki dela na kmetiji najemodajalca. Preden se sklene najemna pogodba za parcelo oz. najemna pogodba za zemljišče naj se vedno najprej preveri ali gre morda za kmetijsko zemljišče. Enako velja tudi v primeru kadar gre za prodajo/nakup določenega zemljišča. 

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy