+386 51 369 588 [email protected]
Select Page

Parmova ulica 53

1000 Ljubljana

}

Pon - pet 9.00 - 16.00

Sobota, nedelja zaprto

[email protected]

T: +386 51 369 588

Odvetnik za nepremičnine

Odvetnik za nepremičnine se ukvarja z mnogimi področji, in sicer vas bo zastopal v različnih sporih glede lastninske pravice, posesti ali drugih stvarnih pravic kot npr. hipoteka, prav tako pa vam bo pomagal pri izvedbi nakupa nepremičnine. Pri nakupu nepremičnine je vedno potrebno preveriti ali morda obstajajo kakšne hipoteke. Hipoteka se ob nakupu nepremičnine prenese na novega lastnika. Vsak dober odvetnik za nepremičnine vam bo povedal, da obstoj hipoteke ni ovira za nakup nepremičnine, vendar mora kupec v takšnem primeru prej vstopiti v kontakt s hipotekarnim upnikom, ki bo povedal koliko je še ostalo odprtega dolga oz. pod kakšnimi pogoji bo izdal izbrisno pobotnico.

V primeru nakupa nepremičnine s hipoteko, vam bo odvetnik za nepremičnine navadno pripravil takšno pogodbo po kateri se bo del kupnine nakazal prodajalcu, drugi del pa neposredno hipotekarnemu upniku. Odvetnik za nepremičnine vam lahko pomaga tudi pri pravilnem in manj tveganem prenosu kupnine s strani kupca na prodajalca ter lahko celo nastopa kot garant, da se bodo obveznosti obeh strank izpolnile. Odvetnik v ta namen razpolaga s posebnim fiduciarnim računom, kjer lahko sprejema denarna sredstva strank z namenom pravilne in manj tvegane izvedbe obveznosti iz kupoprodajne pogodbe za nepremičnino.

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino

Odvetnik za nepremičnine je navadno tisti, ki bo v primeru nakupa oz. prodaje nepremičnine najprej opravil pravni pregled nepremičnine, šele nato bo sestavil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino. Kupoprodajna pogodba naj bo po možnosti vedno prilagojena konkretni stranki, in sicer glede na pravno stanje nepremičnine in glede na želje oz. konkretne nevarnosti v vsakokratnem primeru. V kolikor ste osnutek kupoprodajne pogodbe za nepremičnino že prejeli s strani nasprotne stranke jo pred podpisom obvezno dajte v pregled svojemu odvetniku. Dober odvetnik za nepremičnine vam bo pomagal tudi pri zbiranju dokumentacije, ki jo boste potrebovali za potrebe vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, prav tako pa vam bo pomagal pri izpolnitvi napovedi za odmero davka oz. v celotnem davčnem postopku povezanim s prodajo nepremičnine.

Hipoteka

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini. Hipoteka se vpisuje v zemljiško knjigo, in sicer navadno na podlagi sklenjene pogodbe med zastaviteljem (dolžnikom) ter hipotekarnim upnikom. Smisel hipoteke je v tem, da se zavaruje terjatev hipotekarnega upnika, ki jo ima ta zoper zastavitelja. V primeru neplačila dolga oz. zamude pri plačilu, ima hipotekarni upnik pravico, da zahteva sodno prodajo nepremičnine ter poplačilo iz prejete kupnine. Pri vpisu hipoteke ter vložitvi tožbe oz. izvršbe kjer se bo zahtevala sodna prodaja nepremičnine, vam bo pomagal odvetnik za nepremičninsko pravo. V kolikor je bil dolg s strani dolžnika poplačan, lahko ta od hipotekarnega upnika zahteva, da se hipoteka izbriše.

Kontaktirajte nas

Obiščite nas, pokličite ali pa nam pustite sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Obiščite nas

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Pokličite

+386 51 369 588

Pišite nam

© Gorazd Snoj 2019 | All rights reserved | Privacy Policy